Meld deg inn i Econa fordi

 

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Vi arbeider med spørsmål som angår medlemmenes utdanning, arbeidsvilkår og profesjon. Econa er en del av hovedsammenslutningen Akademikerne, og sammen har vi fremforhandlet gode bank- og forsikringsavtaler for deg

Econa er ditt talerør utad

Vi jobber for å fremme økonomers synspunkter i media og mot myndigheter. Vi ønsker å bidra til omdømmebygging av vår medlemsgruppe og fagområde. Econa jobber for å fremme det
økonomiske fagets fremtid, vi vil også styrke økonomifaget som yrkesretning og bidra til å kvalitetssikre institusjoner som utdanner økonomer.

Econa fremmer din karriere

Econa jobber aktivt for å styrke og ivareta medlemmenes karrieremessige interesser. Vi jobber også for å øke medlemmenes kompetanse samtidig som vi bidrar til å synliggjøre økonomisk forskning i Norge. Econa ønsker å være med deg helt fra studietiden, men også å være en livslang, karrieremessig sparringspartner.

Det lønner seg å være medlem i Econa

Econa jobber for at du skal nyte godt av medlemskapet ditt, og forhandler frem avtaler som er økonomisk gunstige for deg. Econa er en del av hovedsammenslutningen Akademikerne, og
sammen har vi fremforhandlet gode bank- og forsikringsavtaler for deg. Du skal nyte godt av ditt medlemskap også rent økonomisk!