Econas nye tilskudd


Tilbake

8.12.2011

Høsten 2012 starter Høyskolen i Oslo og Akershus (fra nå HiOA) opp sitt masterprogram i økonomi og administrasjon. Studiet skal følge NRØAs krav til innhold og vil således gi sidetittel siviløkonom. Studieprogrammet venter nå på akkrediteringen fra NOKUT. Econa ønsker HiOA velkommen!

hioa  
Trine Ellekjær – Instituttleder økonomi og administrasjon
        
Oslo har i lang tid kun hatt en utdanningsinstitusjon for masterutdanning innen økonomiske og administrative fagområder, Handelshøyskolen BI, om man ser man bort fra eventuelle hybrider  på Universitetet i Oslo. Høgskolen i Oslo og Akershus blir derfor et viktig tilskudd til økonomiutdanning i Oslo. Trine Ellekjær,  instituttleder for  økonomi og administrasjon ved HiOA, er sikker på at det blir bra for Oslo med en konkurrent til BI.
-Vi vet at studentene i Oslo etterspør et mastertilbud i offentlig regi, så vi er sikre på at ved å starte utdannelsen av siviløkonomer vil HiOA få et viktig tilskudd til sin utdanningsportefølje, sier Trine Ellekjær.

Rent praktisk om programmet er det verdt å nevne at HiOA i starten kommer til å ta opp rundt 50 studenter hvert år på masterprogrammet. HiOA kan tilby disse studentene to ulike hovedprofiler, henholdsvis Finans og Økonomistyring og i tillegg Organisasjon og Ledelse.

- I dag går det 450 studenter på bachelorstudiene i økonomi og administrasjon og i revisjon på HiOA, og 140 av disse går siste året. Dette forteller oss at det kan bli stor pågang ved oppstarten av dette programmet, sier Ellekjær.

Normalt vil opprettelsen av et masterprogram i økonomi og administrasjon også gjøre noe med søkerantallet til Bachelor studiet, og Trine Ellekjær kan fortelle oss at de også forventer en vekst i antall søkere til bachelor.
-De andre høyskolene som har etablert dette tilbudet har opplevd vekst i antall søkere, så vi håper at det samme skjer hos oss. Samtidig er det viktig å presisere at masterprogrammet vil være åpent for alle med en NRØA bachelor, så vi vil ikke gi fortrinnsrett til dem med bachelor fra HiOA, sier Ellekjær.

HiOA har i lang tid sendt uttalige studenter til masterstudier andre steder i Norge og i utlandet. Vi vet et ca 70% av siste års kandidatene på bachelor ønsker å ta en mastergrad, noe som forteller oss at plassene raskt vil fylles opp, gitt at studentene på HiOA velger å søke seg inn på master på samme skole. HiOA har også satt et opptakskrav på gjennomsnittskarakter C på bachelor for å bli tatt opp til videre masterstudie. 

Oslo er en studentby, det er det ingen tvil om. Og ved å være en studentby tiltrekker man seg også gode og rikelig med lærekrefter. HiOA har i dag et samarbeid med UiO som gjør det mulig for studentene å ta fordypning i samfunnsøkonomi som en del av bachelor- graden sin på HiOA. Ellekjær supplerer:
-Vi har i dag ikke inngått noe samarbeid med verken UiO eller BI med tanke på utveksling på masternivå, men vi har et samarbeid med UiO som muliggjør utveksling på bachelornivå. Dette er noe vi selv er veldig fornøyde med og absolutt noe vi vurderer å få til også på masternivå”.

-Tverrfaglighet er viktig, og for studentene å få rikelig med muligheter tror vi i Econa er en fordel, noe det skulle være store muligheter for på sikt, sier Morten Kolek, studentansvarlig i Econa.

Med opprettelsen av masterstudiet på HiOA får Norge sin 11. skole med mulighet til å utdanne morgendagens ledere.  Det trengs stadig flere økonomer med høyere utdanning i Norge, og Oslo med i overkant av 600 000 innbyggere, har plass til to utdanningsinstitusjoner som tilbyr samme studie. Så Econa ønsker med dette Høyskolen i Oslo og Akershus velkommen inn i varmen og lykke til med satsningen.