Forretningssystemer 2013

for deg som skal anskaffe ERP-, CRM-, BI- eller annet nisjesystem
1 (Small)
  • Oversikt over alternative systemer, leverandører og partnere
  • Rammeverk for valg og implementering
  • Verktøy og maler du kan bruke i din prosess

For 15. år på rad gjennomfører vi konferansen om forretningssystemer. Konferansen gir oversikt og nødvendig kunnskap for deg som skal anskaffe og implementere nytt forretningssystem.  Samtidig har konferansen utviklet seg til årets viktigste møteplass for bransjen.

Bo Hjort Christensen gir deg faglig oppdatering, analyse av markedet og innsikt i kritiske suksessfaktorer ved valg og implementering av ERP-system. 

Årets gjesteforelsere er astrofysiker og forfatter Eirik Newth som vil snakke om IT-utviklingen frem mot 2025, og professor ved BI Linda Lai på tema dømmekraft og rasjonalitet.

På konferansen får du filer med maler og verktøy som du kan bruke i anskaffelsesprosessen av forretningssystem. Du får også en unik og fyldig dokumentasjon som gir et godt grunnlag for ditt videre arbeid etter konferansen. Bruk faktarapportene for alle deltakende leverandører til å sammenlikne systemer og finne det systemet som passer best for din virksomhet.

Ved bruk av malene og dokumentene fra konferansen, sikrere du en ryddig og effektiv anskaffelsesprosess!

Stor messe:
Sammen med konferansen arrangeres det en stor messe der du treffer et representativt utvalg av ERP-, CRM-, BI- og andre systemleverandører, slik at du kan diskutere dine problemstillinger direkte med aktuelle leverandører.

Forretningssystemer2013 nyForretningssystemer2013 nyForretningssystemer2013 ny

Se program per dag:
Tirsdag 11. juni 2013
Onsdag 12. juni 2013