Kontingentsatser

 

Representantskapet har vedtatt følgende rammer for kontingent 2014:

   Medlemsstatus

   Årlig kontingent

   Månedlig kontingent

   Ordinære

   kr 3 336

   kr 278

   1. år i arbeid

   kr 1 116

   kr 93

   2. år i arbeid

   kr 2 220

   kr 185

   Utlandet

   kr 2 220

   kr 185

   Ektefelle

   kr 1 680

   kr 140

   Etterutdanning

   kr 1 680

   kr 140

   Pensjonist

   kr 286

   Ikke mulig å betale pr mnd

   Student

   kr 250

   Ikke mulig å betale pr mnd

Endring av medlemsstatus

1. januar endres medlemsstatusen til avgangsstudenter fra student til 1 år i arbeid. Om du ikke har avsluttet dine studier ber vi deg ta kontakt slik at vi får endret dette til riktig år.

Redusert kontingent

Econa tilbyr også redusert kontingent i inntektsreduserte situasjoner. Forholdet må dokumenteres.
Vi gjør oppmerksom på at medlemmet er selv ansvarlig for å holde Econa oppdatert på endringer i medlemsinformasjon som kan ha betydning for medlemskapet.

Etterutdanningsmedlemskap til de som studerer ved siden av jobb og har 50 % eller større reduksjon i lønnet inntekt.

Studentmedlemskap er forbeholdt fulltidsstudenter uten særlig lønnet inntekt. Det er viktig å merke seg at studentmedlemskap ikke gir juridiske rettigheter ifm et arbeidsforhold. I et etterutdanningsmedlemskap har medlemmet rett til inntil 15 timers gratis juridisk veiledning

Ta kontakt med administrasjonen på 22 82 80 00 eller send e-post til post@econa.no om du har spørsmål. Husk at kontingenten er fradragsberettiget.