Lokalavdelinger

3.11.2010

Econa er en landsdekkende organisasjon med 14 lokalavdelinger.

Facebook farge

Econas lokalavdelinger skal etterstrebe å skape lokalmedlemsnytte. Dette gjøres ved blant annet å arrangere et bredt spekter av faglige og sosiale medlemsmøter.