Nettmøte om fratredelsesavtaler


Tilbake

21.3.2012

Econas advokater behandler hvert år et stort antall saker knyttet til avslutning av arbeidsforhold. Iløpet av nettmøtet fikk de mange spørsmål knyttet til fratredelsesavtaler. Les spørsmål og svar her.

Som arbeidstaker er det en rekke forhold du bør være oppmerksom på når du inngår slike avtaler. 

Dette gjelder blant annet:

•Hvilke ytelser skal løpe i oppsigelsestid/etterlønnsperiode (lønn, feriepenger, pensjonsopptjening, bonus,  andre goder m.m)

•Konkurranseklausuler, i hvilken utstrekning fortsetter de å gjelde etter fratreden

•Avklaringer knyttet til avtalens konfidensialitet

•Avkortning i etterlønn ved inntekt fra annen arbeidsgiver

•Forhold knyttet til offentlige instanser

•Praktiske avklaringer knyttet til attest og referansebruk

Konsekvensene av uheldige fratredelsesavtaler kan være store, og kan i verste fall få økonomiske følger i flere år etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Det kom inn mange gode spørsmål knyttet til hvordan du sikrer en ryddig fratredelse og avvikling av ditt ansettelsesforhold hos arbeidsgiver.

Les innsende spørsmål med svar her!