10 tips som vil gi deg suksess på jobben

Kommunikasjon er kanskje ditt viktigste karriereverktøy. Her er ti kommunikasjonsferdigheter som vil løfte karrieren din.

Av: Audun Farbrot. Fagsjef for forskningskommunikasjon og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

God utdannelse og faglig styrke kan hjelpe deg til å få jobben du har lyst på. Det er likevel ingen garanti for å gjøre suksess i denne jobben. Skal du trives, blomstre og prestere ditt aller beste i en hvilken som helst stilling i arbeidslivet, må du lykkes i å utvikle gode relasjoner til dine ledere og kolleger. Kommunikasjon er den magiske nøkkelen til å utvikle gode relasjoner både i og utenfor organisasjonen. Skal du realisere ditt fulle faglige potensial, må du være fremragende til å kommunisere, både skriftlig og muntlig.

Her er ti kommunikasjonsferdigheter som vil øke din påvirknings- og gjennomslagskraft.

1. Lytt like mye som du skriver og snakker.

Kommunikasjon er en toveis aktivitet. Det handler ikke bare om å overbevise og overtale andre, det handler mest om å få til noe sammen. Det betyr at du aktivt må lytte til hva andre sier, og ikke bare tenke på hva du skal si neste gang du får ordet.

2. Vær nysgjerrig på dine kolleger.

Spør om hvordan de har det, og hva de holder på med. Spør når du lurer på noe. Hva kan du lære av svarene du får?

3. Bruk ord og begreper som folk forstår.

Skriv og snakk enkelt og forståelig. Unngå fagbegreper, forkortelser og stamme­språk.

4. Tren på å skrive og snakke. Be om tilbakemeldinger.

Skal du bli flinkere til å kommunisere, må du trene på det. Grip enhver mulighet til å trene. Finn deg noen som kan gi deg tilbakemeldinger både på skriftlig og muntlig kommunikasjon: Hva fungerte bra? Hva kan du gjøre annerledes (bedre) neste gang?

5. Skriv ned dine tanker og refleksjoner.

Å skrive er også å tenke og reflektere. Skal du holde innlegg eller foredrag, skriv det ned før du fremfører det. Ta sjansen på å la andre lese gjennom, og gi deg tilbakemeldinger.

6. Vær en aktiv bidragsyter i sosiale medier.

Ved jevnlig å dele innhold som er relevant og interessant for andre, bygger du din digitale faglige identitet. Det øker sannsynligheten for at du blir funnet av folk som søker etter kompetanse på ditt fagfelt. Samtidig får du skrivetrening.

7. Vær raus med ros.

Ta kolleger på fersken i å gjøre en god jobb, og si fra om det. Fortell hvorfor du synes det er bra.

8. Tilby andre hjelp.

Ser du noen som har for mye å gjøre eller sliter med en oppgave du har kompetanse på, tilby å hjelpe. Det vil gjøre det lettere for deg å be om hjelp når du selv trenger det.

9. Vær åpen for og positiv til andres ideer og innspill.

Det er mye lettere å kritisere andres ideer enn å møte dem med et åpent, nysgjerrig sinn. Kanskje kan ideen foredles til noe veldig bra?

10. Si det på 140 tegn.

All kommunikasjon starter med de 140 første tegnene. Skal du få folk til å lese langt eller høre lenge på deg, må du være djevelsk god til å skrive og snakke kort. Lykkes du ikke i å fange interessen i åpningen, har du allerede tapt.

 

Denne artikkelen er en forkortet versjon av originalen, som ble først publisert i Magma 4/2020.