10 tips til deg som er gründer – eller ønsker å bli det!

– Det tøffeste du kan gjøre i norsk næringsliv i dag, er å starte et selskap! Kremena Toshevas budskap er krystallklart, men likevel oppfordrer hun flere til å tørre. Få med deg gode råd til ferske gründere og tips som kan øke kvinneandelen!

Gullklokkas tid er forbi – det er ikke lenger status å være ansatt i samme selskap i 30 år. Mange unge tenker at en jobb hos «de fire store» er veien til suksess i arbeidslivet, men oppdager at det kan være større muligheter i små, nyetablerte selskaper.

Kremena Tosheva gikk rett på sak under Econas samling i nettverket for kvinner og toppledelse, og understreket at gründertilværelsen ikke passer for alle. – Men det er lov å kjenne litt på hvilken fase av et selskaps liv du passer i, sa hun. Hun er forretningsutvikler i Agera Venture som hjelper etablerte virksomheter å innovere og startups å skalere. 

Kremena Toshevas 7 tips til gründere:

  • Alt tar tre ganger lengre tid enn du ønsker.
  • Lean startup – lag en mockup – utvikle produktet/løsningen sammen med kundene.
  • Den første kunden er viktigere enn den første investoren.
  • Bygg et nettverk som hjelper deg et godt stykke på veien.
  • Ikke finn opp hjulet på nytt hvis du ikke må.
  • Godta at du verken vet alt eller kan være best i alt.
  • Å være gründer er ikke for alle.

Fordel å være kvinnelig gründer?

Bare én av tre gründere er kvinner. Det betyr at samfunnet ikke lykkes godt nok med å ta hele befolkningen i bruk i innovasjon, verdiskaping og ledelse. Dermed er det viktig å lytte til erfaringene kvinner har som gründere, å se på hvilke egenskaper som trengs, og å løfte fram fordeler med gründerskap som appellerer til flere kvinner. 

Mange kvinner har en større tilbøyelighet til å søke støtte og utveksle erfaringer i nettverket sitt enn det menn har. Det var ett av mantraene som gikk igjen i nettverkssamlingen: Du kan ikke gjøre alt alene. Samlingens andre innleder, Merete Nygaard, startet opp Lawbotics som tilbyr løsning for automatisering av juridiske dokumenter i 2017.

Merete Nygaards 3 tips til gründere:

  • Ikke vær perfeksjonist, ikke vær redd for å si at du ikke kan.
  • Sørg for å ha et kompetent styre som er sterke på dine svake områder.
  • Bruk en mentor! F.eks. er det mange som ikke har vært ledere før, og som trenger coaching på hvordan man leder ansatte på en god måte.

Regjeringens handlingsplan for kvinnelige gründere

Det er små kjønnsforskjeller når det gjelder intensjonen om å starte egen virksomhet, men stor forskjell på i hvor stor grad de faktisk gjør det. Regjeringen har laget en handlingsplan for å få flere kvinner til å starte egen bedrift.

Handlingsplanen har 13 tiltak som skal gjøre det enklere for kvinner å starte egen virksomhet og få den til å vokse.

Hva gjør Econa?

Econas nettverk for kvinner og toppledelse er en ekspertgruppe som jobber for å øke kvinneandelen på toppen i norsk næringsliv. Kontakt avdelingsleder for Fag og samfunnspolitikk, Maria Østerhus Lobo, maria@cona.no hvis du har innspill til arbeidet.