10 tips til en CV og søknad som selger – mot lederjobben

 • En CV og søknad må ALLTID skreddersys til den jobben du søker
 • Dine nøkkelkvalifikasjoner bør stå øverst, slik at man raskt får et overblikk på hvem du er og hva du kan
 • Du må fremheve ledererfaringen din, hvilke lederroller du har hatt og hva slags team du har ledet.
 • Hvilke behov og problem kan du løse for denne bedriften? Du må selge deg selv til lederjobben
 • Aldri nevn ting du ikke kan
 • Overførbar kunnskap er veldig viktig.
 • Mangler du noen krav eller kvalifikasjoner, så begynn positivt med det du faktisk kan, før du nevner at du er villig til å lære eller tilegne deg ny kunnskap
 • Kun ta med kunnskap og kvalifikasjoner som er relevante for den stillingen
 • Fokuser på den arbeidserfaringen du har trives med, og forklar hvordan du ønsker å jobbe videre med dette
 • Fokuser på resultater og hva du har fått til tidligere – gjerne med tall!
 • Husk at man ansetter hele mennesker, ikke bare fagpersonen. Du må også passe personlig inn i stillingen. Dette blir mer og mer viktig for bedrifter.
 • Myke verdier, som ikke er fagspesifikke, selger veldig bra.
 • Nevn hva slags type leder du er: relasjonsorientert eller endringsrelatert, eller noe helt annet?

Kvinner og toppledelse – verktøykasse Psst: Gode karrieretips for alle økonomer!

Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Vi hjelper deg med karriere, lønn og juridiske spørsmål knyttet til jobben. Er du ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og  meld deg inn i dag!