10 tips til en CV og søknad som selger – mot lederjobben

 • En CV og søknad må ALLTID skreddersys til den jobben du søker
 • Dine nøkkelkvalifikasjoner bør stå øverst, slik at man raskt får et overblikk på hvem du er og hva du kan
 • Du må fremheve ledererfaringen din, hvilke lederroller du har hatt og hva slags team du har ledet.
 • Hvilke behov og problem kan du løse for denne bedriften? Du må selge deg selv til lederjobben
 • Aldri nevn ting du ikke kan
 • Overførbar kunnskap er veldig viktig.
 • Mangler du noen krav eller kvalifikasjoner, så begynn positivt med det du faktisk kan, før du nevner at du er villig til å lære eller tilegne deg ny kunnskap
 • Kun ta med kunnskap og kvalifikasjoner som er relevante for den stillingen
 • Fokuser på den arbeidserfaringen du har trives med, og forklar hvordan du ønsker å jobbe videre med dette
 • Fokuser på resultater og hva du har fått til tidligere – gjerne med tall!
 • Husk at man ansetter hele mennesker, ikke bare fagpersonen. Du må også passe personlig inn i stillingen. Dette blir mer og mer viktig for bedrifter.
 • Myke verdier, som ikke er fagspesifikke, selger veldig bra.
 • Nevn hva slags type leder du er: relasjonsorientert eller endringsrelatert, eller noe helt annet?