13 debatter å få med seg under Arendalsuka 13.-18. august

Arkitektur eller Petter Uteligger? Hva skal du gå på når alle helst vi ha deg til sine debatter under Arendalsuka? Det er lett å gå seg bort blant 1000 arrangementer – her får du noen anbefalinger fra Econa!

Foto: Fra Econas debatt om personlig økonomi under Arendalsuka 2017.

Ikke i Arendal? Mange debatter sendes direkte på sosiale medier, sjekk sidene til den enkelte arrangøren.

Aller først anbefaler vi selvsagt Econas tre egne arrangementer:

Hvem har definisjonsmakten i varslingssaker?

Hvordan sikre at alle i en organisasjon vet at det nytter å varsle om uregelmessigheter – at et varsel blir tatt på alvor og håndtert på en konstruktiv måte? Har definisjonsmakten i varlingssaker endret seg i kjølvannet av Metoo, og hvem har den egentlig?

Solsiden Brasserie, tirsdag 12.30 – 13.30 og direkte på facebook

Ny jobb etter fylte 50?

Econa inviterer til debatt om hva som kreves for at arbeidsgivere faktisk skal ansette og satse på deg, enten du er 50, 55 eller 60 år.

Aldersgrensen heves til 72 år, vi oppfordres til å stå lenge i jobb fordi samfunnet trenger det. Men vil arbeidsgivere egentlig ha de over 50?

Hvor lett er det egentlig å bli satset på og få ny jobb i voksen alder? Hvilke hindringer står i veien for at 50 anses som attraktive på arbeidsmarkedet, både med hensyn til karriereløft, ansettelser og videre utvikling?

Vi avdekker ferske funn og ser på årsaker og løsninger.

Solsiden Brasserie, onsdag 11.30 – 12.30 og direkte på facebook 

Ta smarte valg - nettvett og personlig økonomi for ungdomsskoleelever 

Vet du hvilke regler som gjelder for deling av bilder på nett? Hvordan unngår du å bruke mer penger enn det du har? Juristforbundet og Econa gir gode råd om hvordan du som ung kan ta smarte valg.

Gode økonomiske valg gjør at du får mest mulig ut av pengene dine. Dårlige økonomiske valg kan du måtte slite med resten av livet. Møt erfarne økonomer som lærer deg å få oversikt, planlegge og prioritere pengebruken!

Mange unge deler ukritisk bilder i sosiale medier. Noen bruker sosiale medier til å mobbe andre. Juristforbundet viser hvordan loven setter grenser for hva som kan deles i sosiale medier og hvordan du kan beskytte deg mot å bli misbrukt av andre.

Målet med dette arrangementet er å gi ungdomsskoleelever en morsom og nyttig innføring i to viktige temaer som har stor betydning for livsmestringen nå – og i framtiden.

Arendal kultur- og rådhus, "Bystyresalen", fredag 13-14

Her er 13 andre anbefalinger:

Fremtidens ledere

Lederne tar opp synet på ledelse. Gode ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål. Gode ledere er rollemodeller for andre.

Hvordan tilpasser vi ledelse i den norske arbeidslivsmodellen til trender vi ser kommer i arbeidslivet, ikke minst kombinert med behovet for trygghet og organisering av arbeidslivet?

Mandag kl. 16-18 med Lederne på Thon Hotel Arendal

Lansering av Omstillingsbarometer 2018

Hvordan er Norge rustet for å møte en fremtid uten oljesektoren som en dominerende vekstmotor?

Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO, lanserer for tredje år på rad vårt omstillingsbarometer som viser hvordan Norge gjør det i forhold til andre land på områder som er viktige for omstilling; humankapital og kompetanse, entreprenørskap, forskning og innovasjon og digitalisering.

På arrangementet vil vi legge frem funnene og overrekke årets barometer til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).  

Tirsdag kl. 8.30-10 med Abelia og NHO på Telenors Arena

Likestilling i Norden – Hvor langt har vi kommet?

En fersk OECD-rapport viser at likestilling i Norden har gitt sterk vekst på landenes BNP, blant annet gjennom kvinners sysselsetting de siste 40-50 årene. De nordiske landene har historisk sett ført en aktiv politikk for både kvinner og menn for å delta fullt ut i næringslivet gjennom utvidet barnehagetid, betalt foreldrepermisjon og fleksible arbeidsplasser.

Rapporten viser sysselsettingen blant nordiske kvinner ligger på om lag 76 prosent. Likevel sier rapporten at det er fortsatt problemer å løse. OECD påpeker at Norden har en lav andel av kvinner i lederstillinger og har problemer med kjønnssegregert arbeidsmarked, lønnsforskjell mellom kvinner og menn og en bredere kjønnsfordeling av deltidsarbeid.

Med bakgrunn i denne rapporten tar vi debatten ”Likestilling i Norden - hvor langt har vi kommet?» Hvor er vi har de største utfordringene, hva er forskjellene på de nordiske landene? I tillegg vil vi diskutere kjønnsrollemønstre, diskriminering og makt.

Ulf Andreasson, seniorrådgiver ved Nordisk ministerråd legger fram rapporten.

Tirsdag kl. 12-13 med Nordisk ministerråd på Prana Kafé

Digital kompetanse i en digital tid – hvordan lykkes vi?

Samfunnet digitaliseres raskt og kompetansepolitikken er vesentlig for å utnytte muligheter og møte utfordringer fremover.

Vi spør:

  • Hvordan kan Norge bli verdensledende i den digitale utviklingen?
  • Har vi virkemidlene og tiltakene for å vinne i den globale konkurransen?
  • Har vi kompetansen som trengs i næringslivet og som befolkning for å møte den digitale fremtiden? 

Tirsdag kl. 12.30-14 med Tekna, Nito, Abelia, IKT-Norge på Telenors Arena

Hvorfor er norske toppledere så fraværende i samfunnsdebatten?

Næringslivet sliter med å bli hørt og er etter manges mening i ferd med å bli den politiske taperen. Dette skjer samtidig med at Norge mer enn noen gang er avhengig av et næringsliv som kan skape nye jobber, og samtidig med at det vokser frem en generasjon som forventer at næringslivet står for noe.

I dette bildet – hvor er næringslivets stemmer? Hva er årsakene til at norske toppledere i så liten grad deltar i samfunnsdebatten, og hva må skje for at dette skal endres? Hvilket ansvar har de for å gjøre sine synspunkter kjent? Og går det en grense for hva næringslivsledere 
legitimt kan ha en mening om?

Vi har invitert noen av næringslivets viktigste stemmer til å diskutere disse problemstillingene.

Tirsdag kl. 16-17 med Veidekke og Civita på Arendal gamle rådhus, "Festiviteten, 3.etg."

Rigget for framtiden – Den store kompetansedebatten

Mer og bedre kompetanse er svaret på mange av tidens store utfordringer, det være seg digitalisering, robotisering, klimautfordringer, inkludering i arbeidslivet, eller innvandring og integrering. Vi ser nærmere på hvordan vi kan lykkes med dette i Norge. 

Tirsdag kl. 18-20 med LO, Bankgården

Vorspiel: Er velferdsstaten bærekraftig?

Den sterke veksten i oljeformuen har gjort det mulig å finansiere veksten i offentlig sektor frem til nå. Alle enig i at dette ikke er bærekraftig. Handlingsrommet blir mindre, og vi vil stå i flere vanskelige prioriteringsdebatter.   

Vi har invitert tidligere statsråder for å diskutere hvilke grep fremtidens politiske ledere må ta for å sikre et fortsatt bærekraftig velferdssamfunn.  

Tirsdag kl. 19.30-23 med Abelia og NHO på Telenors Arena

Hvordan kan god ledelse redusere sykefraværet?

Etter 17 år med IA-avtale ser vi at virkemidlene ikke har redusert fraværet i kommunal sektor i samme grad som i andre deler av arbeidslivet. Regjeringen varsler en kritisk gjennomgang av innretningen av dagens IA-avtale før avtalen eventuelt fornyes.

KS har i samarbeid med NAV de siste årene gjennomført en forsterket innsats for å redusere sykefraværet: NED-satsingen. Satsingen har gitt drahjelp til større kommuner med høyt fravær, spesielt rettet mot sektorene barnehager og helse/omsorg. Mestringsorientert ledelse og forebyggende innsats har vært kjernen i satsingen. Underveis har det foregått følgeforskning.

På dette frokostseminaret presenteres ferske funn fra følgeforskningen. Hvilke utfordringer og muligheter har virksomhetene i sykefraværsarbeidet? Hva slags ledere får til lavt fravær? Hvilke sammenhenger finner vi mellom mestringsorientert lederskap og sykefravær?

Onsdag kl. 8-9 med KS på Drømmeplassen

Lansering: Rapport om Norges fremtid

NHO lanserer i år for første gang næringslivets egen perspektivmelding. Meldingen identifiserer de 10 mest sentrale globale utviklingstrekkene som vil påvirke norsk næringslivs jobb- og verdiskapingsevne de neste tiårene. Geopolitiske spenninger, økende ulikhet, muligheter i nye ressurser, samt Norges avhengighet av handel, er sentrale temaer i rapporten.

NHOs sjefsøkonom, Øystein Dørum, vil presentere de mest interessante funnene fra rapporten. Deretter vil statsminister, Erna Solberg, og leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, møtes til politisk debatt ledet av Hanne Skartveit. Solberg og Støre vil dele sine betraktninger på utfordringene Norge står ovenfor basert på funnene i rapporten, samt debattere hvilke politiske løsninger dette vil kreve i tiden som kommer.

Onsdag kl. 11-12-15 med NHO på MØR biffhus, "Møterom 2. etg"

Smarte menn går opp og frem - flinke kvinner hjelper dem

Undersøkelser og analyser basert på enkeltintervjuer med kvinnelige toppledere kan gi inntrykk av at det ikke finnes fordommer som hindrer kvinner i å nå toppen. At det ikke finnes noe «glasstak». I stedet bekrefter slike enkle analyser at kvinnelige toppledere er superambisiøse og at de som når opp gjør det fordi de virkelig ønsket lederjobben. Ergo er kvinner som ikke når toppen, ikke like ambisiøse, ikke like villige til å ofre det som kreves, sammenlignet med menn.

Konklusjon: Kvinner må jobbe enda hardere hvis skal de lykkes.

Er det virkelig slik?

Status i Norge i dag er at andelen kvinnelige ledere har økt noe, men hovedsakelig i offentlig sektor. I privat næringsliv og i akademia er det fortsatt mangel på kvinnelige toppledere, og andelen kvinnelige professorer i mannsdominerte fagretninger som økonomi og finans står stille eller er fallende.

Vi tar debatten om hva som skal til for å få flere kvinner inn i ledende stillinger i akademia og privat næringsliv.

Onsdag kl. 13-14 med Handelshøyskolen BI i DN-teltet

Hva skal til for å endre sykelønnsordningen?

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet skrev 4. mars 2014 den fjerde intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). IA-Avtalen gjelder for perioden 4. mars 2014 - 31. desember 2018. Snart skal denne bli skrotes, fornyes eller forbedres. 

Bedriftsforbundet representerer imidlertid bærebjelken i norsk næringsliv, ettersom vi er eneste arbeidsgiverorganisasjon som kun taler de små bedriftenes sin sak. Likevel var Bedriftsforbundet ikke invitert til forhandlingsbordet da partene i arbeidslivet i 2014 diskuterte sykelønn i IA-forhandlingene. Forhandlingene vil trolig skje i lukkede rom også når IA-avtalen skal gjennomgås med LO- og NHO-pampene.  

Bedriftsforbundet inviterer derfor til åpen og fri debatt om temaet der vi også vil kunngjøre funnene i en ny rapport utført av NyAnalyse om sykefravær. 

Onsdag 14-15.30 med Bedriftsforbundet på MS Sjøkurs, "Salong 1 - Sørlandet"

Norske arbeidstakere går ut på dato. Hvem tar ansvar?

Norsk næringsliv trenger ny kompetanse for nye tider. Myndighetene har ambisjoner om at ingen i arbeidslivet skal «gå ut på dato», men er tiltakene gode nok?  

Kompetanse avgjør hvem som bli fremtidens vinnere og tapere i norsk næringsliv. Er innsatsen for kompetanseløft i bedriftene god nok? Klarer vi å holde tempoet oppe? Hva skal norske bedriftsledere gjøre – investere i sine ansatte eller bytte dem ut?

Torsdag kl. 10.30-11-30 med Handelshøyskolen BI i DN-teltet

Hva skjer i USA?

Harald Stanghelle leder en samtale med våre fremste forskere og USA-eksperter og prøver å forklare oss hva som egentlig skjer i USA om dagen. 

Torsdag kl. 18.30-19.30 med Arendalsuka i Bakgården

God Arendalsuke!