50% vet ikke hva de får i pensjon – taper 70.000 per år

Skillet mellom en god og dårlig pensjonsordning utgjør over 70.000 per år for landets økonomer. Likevel vet ikke halvparten av de spurte hvilken ordning de har eller hvor mye de får i pensjon. Det viser funn i Econas lønnsundersøkelse.

Nina Riibe, administrerende direktør i Econa

Econa har i sin årlige lønnsundersøkelse fått svar fra om lag 10.000 økonomer. På tross av store forskjeller har landets økonomer liten bevissthet rundt egen pensjonsordning. Det mener administrerende direktør i Econa Nina Riibe er alarmerende.  

Store forskjeller i hva arbeidsgiver setter av i pensjon til deg

– Pensjon er den «den glemte lønnen», men det kan være snakk om store beløp. Hadde vi snakket om de samme beløpene i vanlig lønnsutbetaling ville nok holdningen vært en ganske annen, sier Nina Riibe, administrerende direktør i Econa. Hun peker på at det i medlemsmassen er mange som tjener 850.000 kroner eller mer per. Minimumsordningen for pensjon med en slik inntekt er 12.000 kroner per år, mens maksimal sats er nærmere 85.000 kroner. En middels ordning som er forholdvis vanlig betyr at arbeidsgiver årlig sparer rundt 45 000 kroner i pensjon hvis du har en inntekt på 850 000 kroner. – Vi snakker altså om store summer, noe som selvfølgelig blir ytterligere forsterket om man beregner den akkumulerte forskjellen gjennom et helt yrkesliv, sier Riibe. Hun tror for øvrig ikke at denne situasjonen er unik for økonomer.

 Skal drinken nytes hjemme eller på ferie?

- Pensjon er en vesentlig del av lønnen som alle bør ha kontroll på. Akkumulert over tid og med avkastning er det snakk om enormt store summer. Dette avgjør om du kan planlegge fremtidige familieferier eller realisere hyttedrømmen i stedet for å tilbringe sommeren hjemme på balkongen.

Hun mener det er trist, men kanskje ikke så overraskende at bevisstheten likevel er lav blant landets økonomer. Hele 15% sier at de ikke vet hva slags pensjonsordning de har, mens 36% svarer at de ikke kjenner til egne pensjonssatser. – Pensjon har ofte blitt betegnet som noe litt kjedelig som ligger langt frem i tid. Med nye pensjonsordninger blir det viktig at man følger med på sin egen pensjon i større grad enn tidligere, påpeker Riibe. 

Lav kunnskap blant medlemmene – spesielt blant de unge som ofte er mest interessert i lønn

Med nye regler for pensjonssparing fra nyåret mener hun det blir ekstra viktig å følge med på egen pensjonsordning og sørge for at denne delen av arbeidsavtalen også er konkurransedyktig. – Jeg tror dette blir et viktig element å følge med på fremover fordi forskjellene er så store, vurderer Riibe. Hun er glad for at pensjon nå er en del av undersøkelsen. 

Få pensjon inn i arbeidsavtalen

Det kan også være lurt å legge merke til hvordan pensjonsavtalen din er regulert. Ofte er denne regulert av personalhåndboken. – Personalhåndboken kan endres av arbeidsgiver, så det er en risiko, sier Riibe. Samtidig peker hun på at alle i virksomheten må ha samme ordning og at dette kan gjøre det vanskelig for arbeidsgiver å svekke ordningen. I offentlig sektor er det tariffavtalene som regulerer pensjon

Rabatt på pensjonssparing med Kron for Econamedlemmer