71 grader Econa

Når vi går inn i 2020, har jeg fått være del av fellesskapet i Econa i fem måneder. Det har vært spennende, lærerikt og utfordrende å komme inn i en så viktig og høyrelevant organisasjon.

Det er økonomer som styrer Norge, norsk næringsliv og frivilligheten. Vi forvalter enorme verdier og realiserer store og små prosjekter hver eneste dag. Dersom Econa gjør en god jobb for medlemmene, vil Norge merke det. Sånn tenker jeg, og så ambisiøse skal vi som organisasjon være.

Lytte til medlemmene

Vi gjør Norge rikere, og det er vi stolte av. I 2020 skal jeg prioritere å få møtt flere av dere og sett arbeidet dere gjør på nært hold. Jeg vil bruke tid på å reise rundt og lytte til hva medlemmene er opptatt av. Derfor gjør jeg som Lars Monsen og tar Norge på langs – og tvers. Jeg bytter riktignok ut fjellstøvler og telt med høye hæler og PC, men opplevelsene og inntrykkene blir minst like spennende og utviklende.

Vi har en 80 år lang historie. Vi kjemper viktige saker for medlemmene våre, utvikler verdiskapende økonomer og er en trofast karriererådgiver.

Vi er her på grunn av og for medlemmene våre. Vi kjemper for dere hver eneste dag. Vi har de absolutt beste medlemsfordelene i markedet, og vi er tilgjengelige for hvert enkelt medlem når dere trenger råd og hjelp. Men vi skal fortsette å bli enda bedre for enda flere, og da må vi ut og lytte.

Vil ha ris og ros

Derfor starter jeg reisen min i disse dager – en reise som skal vare i to måneder, starte i Oslo og ende opp i Tromsø. Jeg skal sørover, vestover, østover og nordover.

Jeg vil ha ris og ros, meninger og råd. Vi er avhengige av hverandre for å skape gode resultater og målrette innsatsen vår riktig.

Mange andre yrkesgrupper er flinkere enn oss til å dra i en felles retning. Det ligger egentlig ikke helt i vår natur å gjøre det, fordi økonomer er en mang­foldig yrkesgruppe med mange forskjellige yrkes­grener. Samtidig mener jeg at vi kan utgjøre enda mer som en større felles kraft, og at vi alle vil tjene på å kjempe for de samme sakene. De som kjenner meg, har hørt dette siden dag én som leder i Econa. Vi er en forening på nærmere 24 000 medlemmer. Og vi vokser. Vi er blant de med størst vekst av alle 13 medlems­foreninger under Akademikerne-paraplyen. Foreningen har god fart, og den skal vi sørge for å holde på. Gjennom å være en kraft.

Econa-økonomene skaper historien om Econa. Om foreningen med medlemmer som skaper verdier. Godt år!