- Å oppgradere kunnskap går aldri av moten!

Jeg innrømmer det gjerne: Jeg mottar ofte snapper fra barna mine – korte meldinger på mobiltelefonen med tekst, bilder og/eller video. Når jeg plukker opp telefonen for å se på meldingen, liker jeg å tro at jeg gjør det like verdensvant som mine digitalt innfødte tenåringer.

At jeg faktisk avslører stigende alder når jeg strekker ut armen for å se meldingen klart – og kompenserer for stigende grad av langsynthet – er et faktum som jeg glatt fortrenger.

Snap er først og fremst lek, selv om det også på mange måter er nyttig å holde kontakten med barna. Det krever ikke stort teknologisk klarsyn å forutse at denne plattformen kan forsvinne nesten like raskt som bild­ene som deles på den. Så hvorfor bruke tid på teknologi og en hype som sannsynligvis er borte om et par år?

Livslang læring

For meg handler dette dypest sett om livslang læring. Viljen til læring begynner med å være åpen og nysgjerrig i møte med nye fenomener; å prøve ut nye ting, og ydmykt innrømme at vi ikke ser rekkevidden av fremtidig nytte. Å avfeie Snap som bortkastet tid ville være enkelt, men for meg ville det være et symptom på at jeg begynner å få en arrogant og forutinntatt holdning til hva nye ting kan lære meg.

At livslang læring er en forutsetning for en bærekraftig karriere, er noe de fleste av oss kan enes om. Samtidig sliter mange med nettopp dette. I en undersøkelse blant over 500 Econa-medlemmer sier bare halvparten at de har tatt kurs eller utdanning i løpet av det siste året, og kun hver fjerde har brukt mer enn én uke på dette. Bare halvparten sier at de er oppdatert på eget fagfelt. Det er enkelt å finne en legitim årsak til dette: Tiden strekker ikke til.

Vi kan ikke være i front på alle områder, kun få av oss får til det. Men dagens virkelighet er faktisk slik at vi må sikte høyt. Den krever at vi setter av tid og leser oss opp, ofte i fritiden vår, på nye ideer, metoder, teknologi. Kun slik kan vi over tid være noen å regne med når nye oppgaver skal tildeles og jobber skal besettes.

Ta del i mulighetene

Derfor skal Econa fortsette ikke bare å tilby kurs og kunnskaper, men også å utfordre oss selv på å ta del i mulighetene som ligger der ute. Som organisasjon skal vi fortsette å fortelle ungdom om hvorfor de skal ta økonomiutdannelse, og vi skal påvirke politikere, myndigheter og utdanningsinstitusjoner til å legge til rette for og utvikle fleksible tilbud som kan tas samtidig med at man er i full jobb.

Et ekspert­utvalg ledet av seniorforsker Simen Markussen la nylig fram NOU-en Lærekraftig utvikling. Her foreslås en rekke tiltak som kan bidra positivt, hvis de blir vedtatt. Stortingsmeldingen kommer neste vår, og vi skal henge på som en klegg for at Econas synspunkter blir ivaretatt. Samtidig er det opp til hver enkelt av oss hvordan vi selv investerer tiden i dag for å være relevante i morgen.

Å oppgradere kunnskap går aldri av moten!

Sjekk også medlemstilbudet – karriereløft med Econa, BI, NHH og Metier OEC