God lønnsvekst fra 2017 til 2018

Econas medlemmer har god lønnsutvikling fra 2017-2018. Det viser Econas lønnsundersøkelse. Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. I år baseres lønnsstatistikken på besvarelsen til 7509 medlemmer.

Klikk her for å lese hele lønnsstatistikken.

Årets lønnsundersøkelse viser at særlig de ferske i arbeidslivet opplever ekstra gode tider. I privat sektor har nyutdannede økonomer nå en gjennomsnittslønn på 464.000 kroner. Det er en oppgang på 20 000 kroner fra 2017. I offentlig sektor er det en liten nedgang på 5 000 kroner til 456 000 kroner i vårt utvalg. Bare 12 prosent av de nyutdannede begynner i offentlig sektor, noe som gir et lite utvalg og større rom for tilfeldigheter i statistikken. I årets beregning er bare respondenter under 30 år tatt inn i beregningen for nyutdannede.

Det er for øvrig et paradoks at ikke flere nyutdannede velger kommunal sektor (her med unntak av Oslo kommune). Her er det spennende arbeidsoppgaver for nyutdannede, gode arbeidsvilkår og en avtalt minstelønn på 498 600 kroner.

Stillingsskifte = kraftig lønnsvekst

I statistikken kan du se oversikter over relativ og nominell lønnsvekst. Det er statistiske verdier basert på medlemmenes personlige lønnsvekst. Mye lønnsvekst forklares av at man har skiftet stilling siste år. I privat sektor er gjennomsnittlig personlig lønnsvekst for dem som har skiftet stilling 13,2 prosent mot 5,0 prosent for dem som har hatt samme stilling. I offentlig sektor er tallene henholdsvis 9,9 prosent og 2,9 prosent.

Unge får mest i lønnsvekst

Både den relative og nominelle lønnsøkningen er størst tidlig i karrieren. Den nominelle veksten er forholdvis lik hele karrieren, noe som naturligvis gir synkende tendens for den relative veksten.

Stillingstitler

Lurer du på hva de sju konsernsjefene som har besvart undersøkelsen tjener i snitt, eller hva andre i din stilling tjener? Hvis det er flere enn fem som har oppgitt samme eller liknende stillingstittel som deg, kan du finne ut hva lønnen er for denne tittelen. Du kan se hvordan lønnsutviklingen har vært det siste året, samt hvor mange år gruppen i gjennomsnitt har vært i arbeidslivet. En tommelfingerregel er at et år i arbeidslivet teller 20 000 kroner i privat sektor og 10 000 kroner i offentlig sektor.

Bransje

Det er lønnsforskjeller mellom bransjene, men den store skillelinjen går mellom privat og offentlig sektor. Det er enkeltbransjer som lønner bedre enn andre, som for eksempel shipping. Men i det store og hele er det hvor lang erfaring du har, om du jobber i privat eller offentlig sektor og hvilket ansvarsnivå du har som forklarer lønn for Econas medlemmer.

 

 

Lønnsstatistikken er et tilbud til Econas medlemmer. Er du ikke medlem, kan du se våre tilbud og melde deg inn her.