Menn diskrimineres ikke

I den lett tendensiøse episoden av NRKs Brennpunkt 8. mai om kjønnskampen, uttaler Kristin Skogen Lund seg om konsekvensene av å øke andelen kvinner i næringslivet. En av følgene er at også menn diskrimineres i næringslivet, ifølge Lund. Dette stemmer ikke.

Men, Lund peker på et moment vi må ta inn over oss, nemlig at når man skal øke andelen kvinner i toppledelse, så vil det gå på bekostning av menn. Såpass ærlige må vi være. Kaken øker ikke. Vi kan ikke finne opp flere topplederstillinger for menn. Man kjemper om de samme jobbene. Men det som skjer er fortsatt ikke diskriminering. Og Lund som også er økonom, burde vite at når flere kjemper om jobbene øker konkurransen. Og det er positivt. Vi bør rekruttere fra hele kompetansebasen, og ikke bare halve.

Econa organiserer masterutdannende økonomer, med medlemmer som speiler næringslivet for øvrig. Og vi ser at kvinnene faller fra når trakten snevres inn mot toppen. Og det er ikke fordi menn diskrimineres. Det handler om mange ting, men primært handler det om at mange får barn når lederjobbene besettes og at mor da tar lang permisjon.

Det handler også om ulike forventninger og krav fra arbeidsgiver. Mor blir i større grad enn menn utsatt for familievennlige forventninger, det er ikke særlig karrierevennlig. Far derimot kjenner på de mer karrierevennlige forventningene, og de er ikke særlig familievennlige. Dette er ikke rettferdige konkurransebetingelser. Det bidrar ikke til et mer bærekraftig næringsliv, og det gjør heller ikke næringslivet mer lønnsomt og produktivt. Heller motsatt. At Lund ikke husker dette fra da hun jobbet i NHO er underlig.

Når vi jobber for å øke andelen kvinner i topplederstillinger, så gjør vi det fordi vi vet at mangfold øker lønnsomheten, verdiskapingen og ikke minst innovasjonen. Og, er det riktig at menn skal bestemme hvilken retning næringslivet skal gå? Halvparten av markedet består jo tross alt av kvinner. 

For å få til økt mangfold i toppledelse er vi avhengig av at alle bedrifter, deres styrer og ledere får øynene opp for at de må finne, ta vare på og dyrke talentene sine. Og det må være et mangfold av dem. Altså, både kvinner og menn. Men at det som skjer på veien er at menn diskrimineres, er feil. Det er fortsatt helt greit å være «pale, male and stale».

av Maria Østerhus Lobo, leder av Fag og samfunnspolitikk, Econa