Oppgjøret mellom Akademikerne og staten går til mekling

Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen, og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen.

- Vi ønsket å lande ny tariffavtale med staten, men nå blir det mekling hos Riksmekler med frist 23. mai ved midnatt, sier sektoransvarlig i Econa, Marianne Kringlebotn.

Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør med krav om reallønnsvekst og forenkling av lønnssystemet. Den økonomiske rammen er ett av flere punkter som nå blir gjenstand for mekling.  Forenklingene blir nå protokollført og del av en fremtidig tariffavtale.

Skal statlige virksomheter kunne utvikle og tilby gode tjenester til innbyggerne må de kunne beholde viktig kompetanse. Endringene vi har forhandlet frem fjerner stivbente regler som hindrer god lønnsutvikling og fleksibilitet på arbeidsplassen. Forenklingen vil komme våre medlemmer til gode og kan hjelpe tillitsvalgte og arbeidsgivere å utvikle og styrke virksomhetene.   

Det har ikke vært mulig å komme til enighet om alle deler av avtalen. Dette er en konsekvens av at de tre andre hovedsammenslutningene har brutt forhandlingene.

Sektoransvarlig i Econa - Marianne Kringlebotn 

mk@econa.no, T: 92 66 67 78