Slik skal nytt Studentutvalg styrke Econa

I slutten av april hadde Studentutvalget for 2019/2020 sin første samling i Econa sine lokaler. Det nye studentutvalget vil fortsette å satse på rekruttering, bidra til en positiv organisasjonskultur og arbeide aktivt for å etablere Econa som talsperson for økonomistudentene.

Skal styrke de lokale studentgruppene

Studentutvalget kommer til å jobbe mye med samarbeidet på tvers av de lokale studentstyrene. Econa har 15 studentgrupper, og det er derfor viktig at alle samarbeider og gir medlemmer inntrykk av en helhet.

- Vi ønsker å lage en felles plattform på nett der ideer og tips kan deles mellom ledere og tillitsvalgte i samarbeid med oss, sier leder i Studentutvalget, Live Olsen Hølmo.

Sammen med Studentansvarlig i Econa vil man også fortsette med ledersamlinger slik at lokale studentledere får muligheten til erfaringsutveksling og at avstanden mellom gruppene blir mindre.

- Disse samlingene fungerte godt i fjor da jeg selv var studentleder på Universitetet i Agder. På samlingene kan vi fokusere på opplæringen av tillitsvalgte slik at alle vet hva vervet deres går ut på, men også hvor vi i Studentutvalget kan hjelpe til, sier Live.

I neste periode skal det satses ekstra på kommunikasjon og markedsføring. Dette blir en viktig del av det å styrke de lokale studentgruppene. Sofie Amalie Ro har blitt valgt som kommunikasjonsansvarlig og vil utvikle hvordan studentgruppene skal ha en felles profil og fremstå som en helhetlig organisasjon på sosiale medier.

Talsperson for økonomistudentene

Econastudent har jobbet lenge for lik kontepraksis på ulike skoler. Dette ønsker de å fortsette med.

- Det blir viktig å få fakta på bordet og ha et kritisk blikk på hvordan dagens ordning sørger for urettferdige forskjeller i konkurransefordelen for studenter, sier nestleder i Studentutvalget, Thor Ihle.

Han mener det er viktig at Econa fortsatt holder debatten synlig gjennom ulike publikasjoner og leserinnlegg, samt delta i debatter. Derfor gleder han seg til å diskutere dette og mye annet spennende på Arendalsuka 12-17. august.

- Arendalsuka blir et spennende prosjekt og noe av det første vi vil ta del i etter sommerferien. Jeg håper studenter vil hilse på oss og diskutere saker man brenner for, sier Thor.

NM i økonomi og Nordisk mesterskap

NM i økonomi og Nordisk mesterskap er to prosjekter som er viktig for Econa og økonomistudentene. I år har Studentutvalget fordelt seg slik at de jobber med prosjektene to og to. Dette er for å gi ekstra tyngde på arbeidet rundt store prosjekter.

Studentutvalget- Vi ønsker å videreutvikle disse arrangementene til å bli enda bedre enn de allerede er. Det skaper engasjement og gir synlighet til Econa, derfor er det viktig å følge opp dette, sier Live.

Maria Sævild og Lars Pedersen som skal jobbe tettest på NM i økonomi 2020. De ønsker at flere studenter blir kjent med Econa under mesterskapet, og at de ser nytten av deltagelse og medlemskap.

Arbeidsgruppen for Nordisk mesterskap har hatt sitt første møte i årets vertsby, Stockholm. Nordisk mesterskap ble arrangert for første gang i Oslo i 2018. Vi gleder oss veldig til å se hva prosjektgruppen og Studentutvalget kan få til i 2019.

Minigolf eller driving range?

At det har vært nok konkurranseinstinkt i Studentutvalgene til Econa er det ingen tvil om. Dette gjelder heldigvis også årets gjeng.

I tradisjonen tro ble det lagt opp til teambuilding på kvelden. I år skulle dette foregå på Grünerløkka Minigolf Park. Det var en god tone med mye latter og lek på de første hullene. Men da noen begynte å dra fra i teten satt kommentarene satt løsere og løsere. Enkelte ble så frustrert at det lignet mer på Grünerløkka Driving Range.

Svein-Egil og Simen fra administrasjonen tok de to første plassene, noe som gikk hardest inn på Lars Pedersen.

- Det ble en tung start da de gamle fortsatt er eldst. Til min store forbauselse fant jeg senere ut at Svein-Egil og Simen må ha trent på kontoret ukene før, for jeg fant et golfsett der.

- Nå skal jeg legge meg i høydetrening på Gimlekollen i Kristiansand for å være klar til forskjellige grener på neste samling. Jeg skal komme sterkere tilbake, sier en bestemt Lars.