Slik navigerer du karrieren i riktig retning

Vi møter mange medlemmer som synes det er vanskelig å ta de riktige valgene i karrieren, spesielt når de vurderer et karriereskifte. I et hav av stillinger på nett er det ofte vanskelig å vite hvilke typer stillinger de skal søke på, for å styre karrieren i riktig retning.

Skrevet av Kristin Ølberg og Elisabeth Vale Opdal, Econa Karrieresenter.

I første omgang kan det være smart å bli bevisst preferansene dine i jobben. Ta utgangspunkt i den jobben du har i dag, og de ulike arbeidsoppgavene du utfører der. Ta for deg en uke på jobb, og tenk over følgende fire spørsmål:

  • Hva slags oppgaver utfører du, og hvor mye tid bruker du typisk på hver av dem?
  • Hva liker du best med jobben du har i dag?
  • Hvilke oppgaver liker du best og dårligst?
  • Hva ønsker du å endre?

Basert på svarene du kommer frem til, vil det bli enklere å navigere deg frem til hvilke typer stillinger som passer med dine preferanser, og dermed få en indikasjon på hvilke typer stillinger som kan passe for deg.

Egne verdier

I tillegg til å se på hva du foretrekker av oppgaver, kan det også være smart å gå i seg selv og se på egne verdier. Verdiene dine fungerer som et indre kompass og kan dermed være en viktig faktor ved valg av videre karrierevei. Når du arbeider med oppgaver som er i tråd med dine verdier, viser forskning at produktiviteten din øker, mens dersom du utfører oppgaver på tvers av disse, vil du tappes for energi. Du bør dermed jobbe med å bli bevisst egne verdier. Dette kan du gjøre ved å skrive ned hva som er viktig for deg i livet, og hvorfor det er akkurat disse tingene som er viktig.

Når jeg er 90 år

Et tips for å jobbe mer i tråd med dine verdier og prefe­ranser, er øvelsen «når jeg er 90 år». Se for deg at du er 90 år og ser tilbake på livet. Hva er du stolt av? Hva ville du gjort annerledes? Hva ga deg mening?

Etter hver arbeidsuke kan du spørre du deg selv: Er jeg fornøyd med hvordan denne uken har vært, og ville jeg gjort det samme hvis jeg hadde hatt muligheten? I disse svarene finner du verdiene dine. Er du er i tvil om hvorvidt du gjør det riktige, begynn å juster på dagens situasjon, og gjør omprioriteringer.

For å finne ut om du tar de riktige valgene i din karriere, må du dermed gå i deg selv og se på egne preferanser og verdier. Det er ofte lett å ta valg basert på hva vi føler omgivelsene forventer av oss. Dette kan derimot gjøre det vanskelig å lykkes på sikt.

Finn dine verdier

  • Avslutt arbeidsuken, og spør deg selv: Hva ville jeg gjort annerledes?
  • Tenk deg som 90-åring, og tenk tilbake. Hva ville du vært stolt av?

Forskning viser at når du arbeider med oppgaver som er i tråd med dine verdier, blir du mer produktiv, mens dersom du utfører oppgaver på tvers av verdiene dine, vil du tappes for energi.