Slik skal vi endre Econa

Nylig gjorde vi en kartlegging der vi spurte om hvorfor dere er medlemmer i Econa, hva dere synes om foreningen, og hvilke behov dere ønsker at vi skal dekke. Veldig mange svarte på undersøkelsen, det er vi takknemlig for.

Det de fleste svarer, er at det aller viktigste er tiltak som gjør at dere kan lykkes bedre i jobben. Det skal vi ta på alvor, og da mener jeg i den forstand at vi vil gjøre merkbare endringer i måten vi jobber på for dere.

Viktig arbeid

Vi kunne selvsagt ha slått oss til ro med funnene i undersøkelsen, for det er ingen tvil om at vi allerede bidrar betydelig i positiv retning i medlemmenes karrierer. For eksempel: Våre jurister har alltid vært, er og skal alltid være sentrale juridiske hjelpere for medlemmene. Våre kurs og seminarer har en tilsvarende viktig rolle for inspirasjon og faglig oppdatering. Og våre mentorprogrammer får veldig gode tilbakemeldinger.

Jeg kunne fortsatt med flere eksempler på viktig arbeid vi gjør, direkte og indirekte, for medlemmene. Hadde det ikke vært for alt det positive som Econa har utrettet gjennom 80 år, ville vi ikke hatt 23 500 medlemmer.

Les også: - Å oppgradere kunnskap går aldri av moten!

Bli mer relevante og nyttige

Men, vi kan ikke være tilfreds med dette. For det første skal vi bli enda bedre på å være relevante og nyttige. Om enda flere økonomer ser nytteverdien av medlemskap, vil muligheten til å både bredde og spisse tilbudet vårt øke. Dessuten gir et større medlemsvolum større påvirkningskraft i saker som er viktige for dere medlemmer.

For det andre står dere står midt oppe i store endringer i organisasjonene hvor dere jobber. Ny teknologi, ny konkurranse, bortfall av markeder: Endringene kommer hele tiden, og de drives frem av nye og ofte uventede krefter. Da må også vi som forening endre oss for å bli relevante på nye måter, og jeg synes ærlig talt vi må kunne endre oss av respekt for – og i solidaritet med – endringene dere opplever.

Dypere forståelse

Vår endring begynner med å sette oss høyere mål for hvordan vi kan være relevante for mer ulike grupper av medlemmer. Toppledere, CFO-er, rådgivere, key account, selvstendig næringsdrivende, markedsdirektører. Alle medlemmene ønsker at Econa skal gjøre mer for at de skal lykkes, men alle har ikke behov for det samme. Vi må segmentere bedre, få dypere forståelse for hva dere egentlig trenger, nyansere og styrke leveransene våre. Og de nevnte stillingene er ikke den eneste dimensjonen vi skal bruke: Ny eller erfaren i arbeidslivet er et annet eksempel på grupper hvor vi må ha ulike innfallsvinkler og ulike løsninger.

Jeg, som dere, vil bruke tiden min mest mulig effektivt. Dermed ønsker jeg at foreningen min ser meg og sikter målrettet på det jeg har behov for. Regner med dere også kjenner det på samme måten.

Og husk at du alltid kan ta kontakt med oss i Econa hvis du har noe på hjertet!