Vil ha bort ukultur

Nora Rosenberg Grobæk (37) er i jobbintervju. På den andre siden av bordet sitter det dresskledde menn. – Hvordan tror du det blir å jobbe i en mannsdominert bransje? Du som er ung kvinne? – Menn 40 pluss er min spesialitet, svarer Nora.

Selv etter et halvt århundre med kvinner i arbeidslivet får kvinner fremdeles denne typen spørsmål, og spesielt om det er lederstillinger det er snakk om. Hadde en mann fått spørsmålet om hvilke tanker han gjør seg rundt det å jobbe som mannlig leder i et kvinnelig miljø? Sannsynligvis ikke, det er jo slik man er vant til å tenke.

– Jeg ble provosert over å få spørsmålet. Jeg har jobbet mye mot mannsdominerte miljøer tidligere, og det er ikke noen sak. Samtidig var det også greit at de spurte, da satt de ikke inne med en viktig ting de lurte på, sier Rosenberg Grobæk.

Sort belte i jobbsøking

Grobæk er siviløkonom med utdanning fra Copenhagen Business School, og hun har hatt mange lederverv, blant annet som leder av Econa Ung. Nå sikter hun mot toppen. Hun vil bli toppleder, selv om det i dag er ensomt på toppen blant kvinnelige ledere.

Grobæk tenker muligens litt annerledes. Hun lar seg ikke vippe av pinnen.

– Skulle jeg la meg knekke hver gang jeg får et avslag på jobb eller blir forbigått i andre sammenhenger, så ville det sett grått ut. Jeg pleier å si at jeg har sort belte i jobbsøking.

– Jeg har ikke vært så opptatt av at jeg skal kunne krysse av på alle kravene som står i en stillingsannonse. Kanskje det er en forskjell på kvinner og menn her, at menn har større selvtillit og tør å søke selv om de ikke har de nødvendige kvalifikasjonene som kreves. Jeg ser heller på jobbannonser som en veiledning enn en kravspesifikasjon.

Hva tenker du når du får avslag?

– Man vet ikke hvilke andre kandidater som søker. Kanskje stemmer kjemien bedre, eller kanskje har de sett seg ut en annen person eller profil. Da er det lite du kan gjøre. Det er bare å sette seg opp på hesten og komme seg videre. Har du kommet langt nok i prosessen, bør du ikke ta det personlig.

Kvinners utseende, menns resultater

Det hjelper godt å være tykkhudet når man står frem, når man tør å mene noe eller har tydelige lederambisjoner. Man møter alle typer mennesker på veien, og det er aldri lurt å vise at man blir indignert eller såret. Man får mange rare kommentarer og spørsmål som kan være vanskelige å parere om man ikke er forberedt.

– Jeg har opplevd å bli snakket om i tredje person om håret og utseendet mitt av menn. Jeg har fått spørsmål og kommentarer ingen mann ville fått. Og jeg har stilt meg spørsmålet: Når er det greit å få kommentarer på utseende?

Presset unge jenter har i dag på utseende og kropp, blir ikke bedre av at det forfølger en inn i arbeidslivet. Fire av ti unge kvinner sliter med lav selvfølelse, og over halvparten er misfornøyd med eget utseende, ifølge en Norstat-undersøkelse.

– Det er en ukultur at menn kommenterer på kvinners utseende, rett og slett en maktposisjonering. Jeg blir irritert, og vil heller få kommentarer på resultater og hardt arbeid, sier Grobæk. – Det er i grunnen en ukultur å kommentere på utseende, uansett kjønn.

– Jeg har også fått råd om å si fra om at jeg ikke er gift eller har barn. Mange mener dette er et fortrinn, ingen bindinger, ingen hensyn å ta, ingen barn å hente i barnehagen. Jeg har opplevd i mannlige ledergrupper at man himler med øynene når en kvinnelig kollega skal ut i foreldrepermisjon. Så plutselig husker de på at jeg sitter i rommet, og begynner å lappe på og unnskylde seg.

Fra London til Grimstad og Agder

Nora Rosenberg Grobæk fikk drømmejobben der hun er født og oppvokst, etter 18 år utenfor regionen, 15 av disse i utlandet. Hun er daglig leder for Invest in Norway, Agder-avdelingen, som er en del av regjeringens eksportstrategi som skal sørge for utenlandsinvesteringer i Norge i form av kapital, kompetanse, strategisk samarbeid og start-ups. Invest in Norway-oppdraget ligger hos Innovasjon Norge. Agder er en regional pilot i dette arbeidet

Ifølge sin egen plan var hun på vei til London. Hun ville jobbe utenlands igjen, men så dukket denne jobben opp.

– Jeg dro til Agder for å få en lederjobb, og tilfeldigvis var det der jeg er oppvokst. Litt rart å flytte «hjem», men samtidig veldig interessant å få jobbe i partnerskap med flere sterke kvinnelige ledere som det er i regionen. Mangfoldet er stort her på ledernivå, og det er bra for økonomisk vekst. Det er synd at mange bedrifter i regions-Norge ikke greier å markedsføre sine muligheter for flere som har lederambisjoner, enten det er kvinner eller menn, sier Grobæk. – Da denne jobben kom på min radar, måtte jeg søke.

Nora Rosenberg Grobæk har erfart og lært mye i jobbene sine om hvordan man løfter talenter, og hvordan man skal få slutt på ukulturer og kjønnsubalanse.

På veien videre i karrieren vil hun bruke sine erfaringer for alt de er verdt.

– Det skal være lov å si fra. Når jeg sier fra, skal det være lov for andre å gjøre det. Det å stå frem som et eksempel på at man tør å være ærlig om sine erfaringer, og at man faktisk er villig til å gjøre det som skal til for å endre holdninger, er noe av det viktigste jeg kan gjøre for å skape en bedre kjønnsbalanse i toppledelsen, sier Grobæk.