Arrangement Online

Å lede endringer

Vi lever i en stadig mer endringslysten verden som øker kravet til hurtige tilpasninger både for organisasjoner og enkeltpersoner. Dette utfordrer i økende grad både endringskompetanse og endringskapasitet. Endringer oppfattes av noen som en stadig strøm av muligheter, for andre er det en kilde til usikkerhet.