Å miste jobb og oppgaver under permisjon

Econas advokater får inn 1300 henvendelser i året. Det betyr at rundt sju prosent av medlemmene får juridisk bistand årlig. Noen av disse henvendelsene handler om foreldrepermisjon.

Juridiske rettigheter under foreldrepermisjon

Tre spørsmål om foreldrepermisjon med advokat Heidi Fuglesang.

  1. Kan man miste jobben som gravid eller i foreldrepermisjon?

En arbeidstaker som er gravid eller er i foreldrepermisjon, kan ikke sies opp av den grunn. Oppsigelse under graviditet skal anses å skyldes graviditeten dersom ikke annet gjøres overveiende sannsynlig, og her er det et strengt beviskrav. Dersom du blir sagt opp i permisjonen, begynner ikke oppsigelsesfristen å løpe før etter at du kommer tilbake fra permisjon (dette gjelder ikke om du sier opp selv).

  1. Kan vikaren min overta min jobb?

Nei, uansett hvor flink vikaren er i jobben, kan ikke arbeidsgiver gi vikaren din jobb og sette deg til en annen jobb. Du har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling. Dessverre får vi inn flere saker der medlemmer kommer tilbake fra foreldrepermisjon til en stilling hvor mange arbeidsoppgavene er tatt bort. Medlemmer som opplever at en vikar eller andre ansatte i virksomheten har tatt over vesentlige deler av stillingen sin, eventuelt at de er fratatt lederansvar, bør ta kontakt med advokatene i Econa.

  1. Kan arbeidsgiver begrunne manglende lønnsvurdering med at jeg har vært i foreldrepermisjon?

Nei, selv om du er ute i foreldrepermisjon, har du rett til å være med i lønnsforhandlingene. Du har krav på en konkret vurdering av ditt lønnskrav, og til å bli vurdert på samme måte som de andre ansatte i virksomheten. Arbeidsgiver har lov til å legge vekt på innsats, erfaring og opparbeidet kompetanse, men du har krav på å bli vurdert ut fra den perioden du har vært i arbeid.

  1. Kan arbeidsgiver nekte meg å ta ut gradert permisjon?

Nei, i utgangspunktet skal det mye til. Hvis det er forhold ved din virksomhet som gjør slik tilrettelegging umulig eller vanskelig å få til, kan det stille seg annerledes. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at dette er svært vanskelig å gjennomføre. Hvis du har fått nei fra arbeidsgiver om gradert permisjon, kan du ta kontakt med advokatene i Econa.

Econas juridiske tilbud rundt arbeidsforholdet

Er du ferdig med studiene og har vært medlem i Econa i minst seks måneder, kan du kontakte Econas advokater hvis du lurer på noe i arbeidsforholdet ditt. Lurer du på hvilke rettigheter du har før, under eller etter en foreldrepermisjon, eller har andre spørsmål om arbeidsforholdet ditt, ring inn til Econa eller send en henvendelse her. Ta heller kontakt for tidlig enn for sent.

Juridisk tilbud til Econas studentmedlemmer
Som student kan du få lest gjennom arbeidskontrakten og få lønnsrådgiving for første jobb etter endt utdanning. Dette tilbudet gjelder for alle medlemmer ellers også (må ha vært medlem i seks måneder). Studenter som får utdanningsrelevante jobber under studiene får også samme tilbud.

Sjekk også Econas tiltaksplan og verktøykasse med tips til permisjonstiden!