Å satse på kvinner lønner seg

Over 70 prosent av verdens kjøpekraft kontrolleres av kvinner. – Å overse kvinner som ledere, forbrukere og beslutningstakere vil være katastrofalt for businessen i morgendagens samfunn, sier Benja Stig Fagerland.

Økonom, rådgiver og foredragsholder Benja Stig Fagerland har nylig gitt ut boken SHEconomy, skrevet i samarbeid med journalist Ingvill Bryn Rambøl. Boken viser hva det betyr «når kvinnene blir likeverdige medspillere på maktens og pengenes arena», som det står i omtalen.

Og du kan like gjerne lære deg begrepet SHEconomy med én gang, satt sammen av de engelske ordene she (henne) og economy(økonomi). Kort fortalt handler det om hvilken maktfaktor kvinner utgjør i det moderne samfunnet, anno 2015.

– SHEconomy har blitt en megatrend, særlig i USA, der konsulentselskapet Intuit har det på tredjeplass over trender som vil forandre vår måte å drive business på i årene fremover. De som velger å ikke forholde seg til dette, kan avlyse neste års julebord, sier Benja Stig Fagerland.

Les hele intervjuet i Magma #4/2015.