Aarbakke gjenvalgt som Akademikernes leder

Knut Aarbakke (43) er gjenvalgt som Akademikernes leder for to nye år. Aarbakke kommer fra Samfunnsviterne og er utdannet medieviter ved Universitetet i Bergen.

- Våre medlemmer er en forutsetning for fortsatt velferd og verdiskaping. Kunnskapsnasjonen Norge må ha fullt fokus på utdanning, forskning, innovasjon og nyskaping. Å bidra til det blir den viktigste jobben min fremover, sier Aarbakke.

Econa er en av medlemsforeningene i hovedsammenslutningen Akademikerne. Akademikerne er en av fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden i Norge og har 13 medlemsforeninger med til sammen i overkant av 150 000 medlemmer med utdanning på mastergradsnivå.

Nytt styre
Åsmund Knutsen fra Tekna er gjenvalgt som nestleder for to nye år. Øvrige valgte styremedlemmer er: Tor Levin Hofgaard (Psykologforeningen), Torunn Janbu (Legeforeningen), Frode Lindseth (Samfunnsøkonomene), Karianne Løken (Juristforbundet) og Marie Modal (Veterinærene).
Econas K.Marius Engebretsen ble valgt inn som personlig varamedlem for Frode Lindseth.