Advokatbistand - hva dekker medlemskapet ditt?

Er du medlem i Econa og har et juridisk spørsmål som gjelder arbeidsforholdet ditt, kan du ta kontakt med Econas advokatkontor, vi gir deg gratis bistand.

Advokatbistand, hva dekker ditt medlemskap

Econa har åtte ansatte advokater/ advokatfullmektiger som gir medlemmer kostnadsfri juridisk rådgivning og advokatbistand.

Som medlem kan du få råd på telefon, eller vi kan møte med deg for å drøfte saken din. Vi kan være med som rådgiver i møter med arbeidsgiver, og kan om nødvendig føre saker for domstolene.

Send henvendelsen din via juridisk kontaktskjema

Mange av våre medlemmer er i denne krevende tiden berørt av permitteringer. Vi har prioritert alle våre tilgjengelige ressurser for å gi juridisk bistand, og vil behandle saker fortløpende. Oppgi i kontaktskjema om din sak haster eller ikke. Det vil hjelpe oss til å prioritere de saker som må løses nå.

For de av dere som ikke har akutt behov, oppfordrer vi til å avvente situasjonen noe. Dette så vi får hjulpet de som trenger hjelp nå.

Trenger du å snakke med en advokat i dag, kan du kontakte Advokatvakten på telefon til 22 82 80 00, bemannet hverdager kl. 08.00-16.00.

Hva kan du få hjelp til?

Det juridiske tilbudet omfatter arbeidsrettslig bistand til arbeidstakere i konkrete saker som angår arbeidsforholdet. Bistanden omfatter ikke tilgrensede områder, som f.eks. selskapsrett, trygderett, erstatningsrett, forsikringsrett og pensjonsrett. Econa har inngått et samarbeid med Pensjonseksperten AS som svarer deg på spørsmål om pensjon. Send spørsmål til pensjon@econa.no.

Econa gir ikke bistand i saker for utenlandske domstoler eller etter utenlandsk rett. 

Retningslinjer for juridisk bistand i Econa

Hvem kan få bistand?

I lys av dagens ekstreme situasjon ønsker Econa å kunne tilby juridisk bistand til alle medlemmer fra første dag. Det betyr at den ordinære opptjeningstiden på seks måneder fjernes. Medlemmer som har meldt seg inn de siste seks månedene vil kunne få inntil fem timers kostnadsfri juridisk bistand. Den eneste betingelsen er en binding av medlemskapet i tolv måneder. Betalingen kan gjøres månedlig, og pris for medlemskap finner du her. https://www.econa.no/hva-koster-et-medlemskap

For medlemmer med mer enn seks måneders medlemskap gjelder retten til juridisk bistand som før, uten timebegrensning. Saker som ikke lar seg løse i minnelighet  kan om nødvendig føres for domstolene, uten noen direkte økonomisk risiko for medlemmet. Eventuelle idømte sakskostnader bæres av foreningen.

Om du har blitt permittert eller av andre grunner har redusert inntekt har du muligheten til å be om redusert kontingent i perioden du er permittert. Du må kunne dokumentere forholdet og står selv ansvarlig for å holde Econa oppdatert om endringer i situasjonen. Medlemmer som betaler redusert kontingent vil ha krav på fem timers juridisk bistand.

Er du studentmedlem, har du ikke krav på juridisk rådgivning i perioden du betaler studentkontingent. Du kan likevel få hjelp av advokatkontoret til å gå gjennom første arbeidskontrakt etter fullført utdanning.

Tilbudet om juridisk bistand gjelder normalt ikke pensjonistmedlemmer eller medlemmer som betaler redusert kontingent i inntektsreduserende situasjoner.

Melder du deg ut, mister du retten til juridisk bistand. 

Eksempler på hva Econas advokater kan hjelpe deg med