Advokatbistand - hva dekker medlemskapet ditt?

Er du medlem i Econa og har et juridisk spørsmål som gjelder arbeidsforholdet ditt, kan du ta kontakt med Econas advokatkontor. Vi gir gratis bistand for ordinære medlemmer med mer enn 6 måneders sammenhengende medlemstid.

Advokatbistand, hva dekker ditt medlemskap

Econa har seks ansatte advokater/ advokatfullmektiger som gir medlemmer kostnadsfri juridisk rådgivning og advokatbistand.

Som medlem kan du få råd på telefon, eller vi kan møte med deg for å drøfte saken din. Vi kan være med som rådgiver i møter med arbeidsgiver, og kan om nødvendig føre saker for domstolene.

Send henvendelsen din via juridisk kontaktskjema

Når du henvender deg, får du et autosvar med informasjon om saksfordeling og vilkår for rett til juridisk rådgivning. Innen tre dager vil du høre fra advokaten som har fått ansvar for din sak.

Hva kan du få hjelp til?

Det juridiske tilbudet omfatter arbeidsrettslig bistand til arbeidstakere i konkrete saker som angår arbeidsforholdet. Bistanden omfatter ikke tilgrensede områder, som f.eks. selskapsrett, trygderett, erstatningsrett, forsikringsrett og pensjonsrett. Econa har inngått et samarbeid med Pensjonseksperten AS som svarer deg på spørsmål om pensjon. Send spørsmål til pensjon@econa.no.

Econa gir ikke bistand i saker for utenlandske domstoler eller etter utenlandsk rett. 

Retningslinjer for juridisk bistand i Econa

Hvem kan få bistand?

Du må ha seks måneders sammenhengende medlemskap for å få rett til juridisk bistand. Problemet du søker bistand for må ha oppstått etter innmelding, og kontingenten må være betalt. Tilbudet om rådgivning og bistand gjelder uavhengig av arbeidsted/ bosted.

Er du studentmedlem, har du ikke krav på juridisk rådgivning i perioden du betaler studentkontingent. Du kan likevel få hjelp av advokatkontoret til å gå gjennom første arbeidskontrakt etter fullført utdanning.

Tilbudet om juridisk bistand gjelder normalt ikke pensjonistmedlemmer eller medlemmer som betaler redusert kontingent i inntektsreduserende situasjoner.

Melder du deg ut, mister du retten til juridisk bistand. Hvis du melder deg inn igjen, får du rett til bistand igjen etter seks måneder. 

Eksempler på hva Econas advokater kan hjelpe deg med