Advokathjelp

Er du medlem i Econa og har et juridisk spørsmål som gjelder arbeidsforholdet ditt, kan du ta kontakt med Econas advokatkontor, vi gir deg gratis bistand.

Advokatbistand, hva dekker ditt medlemskap

Econa har åtte ansatte advokater/ advokatfullmektiger som gir medlemmer kostnadsfri juridisk rådgivning og advokatbistand.

Som medlem kan du få råd på telefon, eller vi kan møte med deg for å drøfte saken din. Vi kan være med som rådgiver i møter med arbeidsgiver, og kan om nødvendig føre saker for domstolene.

Send henvendelsen din via juridisk kontaktskjema

Trenger du å snakke med en advokat i dag, kan du kontakte Advokatvakten på telefon til 22 82 80 00, bemannet hverdager kl. 09.00-14.00.

Ved henvendelse til oss forventer vi at du innledningsvis gir en kort innføring i problemstillingen, og oversender relevant dokumentasjon. Det vil ofte være arbeidsavtale, skriftlig korrespondanse med arbeidsgiver mv. Dette er viktig for at vi skal kunne sette oss raskt inn i saken, og gi deg et best mulig og mest mulig konkret råd. Er det opplysninger eller dokumentasjon som mangler, vil vi etterspørre dette.

Dersom du allerede har en advokat som rådgiver i saken, ber vi om at du opplyser om dette i henvendelsen. Econa rådgir som hovedregel ikke i saker der medlemmet samtidig er representert av en annen advokat.

Hva kan du få hjelp til?

Det juridiske tilbudet omfatter arbeidsrettslig bistand til arbeidstakere i konkrete saker som angår arbeidsforholdet. Bistanden omfatter ikke tilgrensede områder, som f.eks. selskapsrett, trygderett, erstatningsrett, forsikringsrett og pensjonsrett. 

Econa har inngått et samarbeid med Pensjonseksperten AS som svarer deg på spørsmål om pensjon. Send spørsmål til pensjon@econa.no.

Econa gir ikke bistand i saker for utenlandske domstoler eller etter utenlandsk rett. 

Retningslinjer for juridisk bistand i Econa

Hvem kan få bistand?

Medlemmer har, etter seks måneders medlemskap, krav på juridisk bistand i saker som har oppstått etter innmeldingen. Saker som ikke lar seg løse i minnelighet kan om nødvendig føres for domstolene, uten noen direkte økonomisk risiko for medlemmet. Eventuelle idømte sakskostnader bæres av foreningen.

Er du studentmedlem, har du ikke krav på juridisk rådgivning i perioden du betaler studentkontingent. Du kan likevel få hjelp av advokatkontoret til å gå gjennom første arbeidskontrakt etter fullført utdanning. Ta kontakt hvis du har spørsmål angående jobbtilbud/ kontraktsinngåelse etter endt utdannelse.

Tilbudet om juridisk bistand gjelder normalt ikke pensjonistmedlemmer eller medlemmer som betaler redusert kontingent i inntektsreduserende situasjoner.

Melder du deg ut, mister du retten til juridisk bistand. 

Eksempler på hva Econas advokater kan hjelpe deg med

 

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!