Magma topp logo Til forsiden Econa

Åge Gjøsæter

Åge Gjøsæter er utdannet siviløkonom fra NHH og har videregående studier fra flere norske utdanningsinstitusjoner. Han er dosent ved Høgskolen på Vestlandet, campus Haugesund. Før han gikk inn i akademia arbeidet han 25 år i næringslivet. Faglige interesseområder er organisatoriske endrings­prosesser, strategisk ledelse, rollen som mellomleder og teoretisk og praktisk organisasjons- og ledelseskunnskap.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS