Akademikerne er i streik i Spekter Helse

De av Econas medlemmer som er tatt ut i streik og som skal streike fra arbeidstidens begynnelse i dag, onsdag 7. september, har fått direkte beskjed om dette per e-post/SMS. Har du ikke fått beskjed, betyr det at du ikke skal streike og at du skal gå på jobb som normalt.

Meklingen mellom Akademikerne og Spekter Helse brøt sammen i dag, onsdag 7. september kl.00.30. Akademikerne er nå i streik. Akademikerne har i første fase av streiken tatt ut medlemmer ved Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset.

- Spekters arbeidstidsordninger er uforsvarlige - både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Derfor er vi i streik, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse i en pressemelding tidlig onsdag morgen.

- Akademikerne vil fortsette streiken til vi har fått på plass et kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid. Vi sier et kraftfullt nei til Spekters krav om individuelt fastsatte arbeidsplaner fordi det vil gi flere lange arbeidsuker, høyere arbeidsbelastning og svekket pasientsikkerhet. Det er uansvarlig, sier Frøyland.

Pressemeldingen som ble sendt ut fra Akademikerne i forbindelse med bruddet i meklingen, er tilgjengelig på Akademikernes nettsider.


Skal jeg streike?

De av Econas medlemmer som er tatt i streik og som skal streike fra arbeidstidens begynnelse i dag, 7. september har fått direkte beskjed om dette per e-post/SMS. Har du ikke fått beskjed, betyr det at du ikke skal streike, og du skal gå på jobb som normalt.

Akademikerne som organisasjon er i streik!

Selv for de som ikke er direkte berørt ved å være en del av uttaket, er det viktig å understreke at Akademikerne som organisasjon er i streik, selv om Akademikerne ikke streiker i din virksomhet. Alle medlemmer i Akademiker-foreningene og samtlige virksomheter i Spekter Helse er således berørt av streiken.

Streik er et alvorlig virkemiddel, men streik er det eneste kampmiddel vi per i dag har når forhandlinger og mekling ikke fører frem.