Akademikerne inviterer til inntektspolitisk konferanse

Akademikerne inviterer til inntektspolitisk konferanse - offentlig og privat sektor - gjensidig avhengighet.

Konferansen avholdes 12. februar har innledninger ved Jan Tore Sanner, Jon Gunnar Pedersen, Jonas Gahr Støre, Stein Lier-Hansen og Peter Birch Sørensen.

Se program og meld deg på her