Akademikerne svarer ja til ny offentlig tjenestepensjon

Akademikerne, som Econa er en del av, har vedtatt et ja til ny pensjonsordning i staten, kommunene og sykehusene.

Oslo 20180412; Kari Sollien, Rune Frøyland og Anders Kvam; Akademikerne

Dette betyr at en samlet arbeidstakerside har sagt ja til den nye ordningen, som vil gjelde 800 000 offentlige ansatte.

- Vi er fornøyd med å nå ha landet et intenst arbeid som er svært viktig for mange av våre medlemmer. Dagens pensjonssystem var nødt til å endres, og det er viktig at vi nå får på plass et system som gir bedre uttelling for å stå lenge i jobb, og som er bærekraftig for fremtiden, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

3. mars i år signerte Akademikerne sammen med de andre hovedorganisasjonene forslag til løsning på ny offentlig tjenestepensjon. I dag ble resultatet i Akademikerne lagt frem for styret etter vedtak i organisasjonens tre forhandlingsutvalg.

- Vi har stått på for våre medlemmer og har sammen kommet frem til en ordning som har fått bred støtte i våre medlemsforeninger. Vi kommer til å jobbe for å sikre at implementeringen av avtalen ivaretar våre medlemmer på en god måte, sier Sollien.

Econas styre har gitt sin støtte til den fremforhandlede løsningen til ny offentlig tjenestepensjonsordning etter anbefaling fra Lønns- og arbeidlivsutvalget.