Akademikerprisen

Medlemsforeningene i Akademikerne inviteres til å komme med forslag på kandidater til Akademikerprisen. Nominasjonsfrist er 1. mai 2013.

Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling. 

Det er ønskelig at prisen bidrar til å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe publisitet og medieoppmerksomhet. Prisen består av en pengesum på kr. 100.000. I tillegg mottar prisvinner et diplom og en skulptur av Nico Widerberg. 

I henhold til retningslinjene for prisen er det hovedstyrene i Akademikernes medlemsforeninger som kan fremme forslag på kandidater til prisen. Hver forening bør foreslå minst en kandidat, hvis det foreslås flere kandidater oppfordres foreningene til å foreslå like mange av hvert kjønn. 

Hovedhensikten med prisen er at kandidaten:

  • Står for og viser akademisk metode og akademisk frihet i sitt arbeid

Juryen vil i tillegg legge vekt på at kandidaten:

  • Arbeider med et tema som bør ha offentlig oppmerksomhet
  • Har norsk eller nordisk tilknytning
  • Har en del år igjen innen akademisk virke.

Foreningene har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner, forslaget som oversendes juryen skal være begrunnet i henhold til prisens formål. Det vil bli lagt vekt på faglig spredning i tildelingen. Begrunnelsen bør være på ca. ½ til 1 A4-side helst vedlagt kandidatens CV.

Nominasjonsfrist settes av juryen og er for 2013 den 1. mai. Prisen skal deles ut på en konferanse onsdag 30. oktober 2013.

Det vises forøvrig til fastsatte retningslinjer for prisen.


Med vennlig hilsen

Curt A. Lier

Leder av juryen for Akademikerprisen