Magma topp logo Til forsiden Econa

Alexander Tresvig

Alexander Tresvig leder Devoteam Fornebu Consultings (DFC) faggruppe for endringsledelse. Tresvig har en mastergrad innenfor konfliktstudier og organisasjonspsykologi, og har mange års erfaring med både store og små endringsprosjekter av varierende kompleksitet.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS