Alt du må vite om hjemmekontor og karantene

Econas arbeidslivsavdeling får fortsatt inn mange spørsmål om egen arbeidssituasjon i forbindelse med Coronaviruset. Under har vi lagt ut svar på de mest vanlige spørsmålene om hjemmekontor og karantene.

Heidi Fuglesang (i rødt) er advokat ved Econas advokatkontor.
Saken ble oppdatert 20.01.2021

Har du spørsmål knyttet til permittering kan du finne det her.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke får hjemmekontor eller barna mine er syke?

De som er hjemme med barn under 12 år og som har nådd grensen antall omsorgsdager (syke barn-dager) eller som er nært å nå grensen, kommer til å få en dobling av perioden med omsorgsdager, 20 dager totalt for hver forelder.

Hva gjør jeg hvis jeg har symptomer?

Hvis du er syk, skal du holde deg hjemme, uansett om det er forkjølelse eller coronamistanke. Folkehelseinstituttet anbefaler folk å kontakte fastlege på telefon hvis de har symptomer. Fastlegen kan gi deg sykemelding dersom det er nødvendig. Det er nå ikke krav om fysisk oppmøte for å få sykemelding.

Når har jeg krav på sykepenger eller lønn dersom helsemyndighetene pålegger med karantene?

Du har krav på sykemelding i situasjoner der en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av Coronaviruset eller fordi du er smittet. Det er som nevnt ikke lenger krav til fysisk oppmøte for å få sykemelding.

Har jeg krav på lønn hvis arbeidsgiver pålegger meg karantene?

Ja.

Hva er mine rettigheter dersom jeg blir satt i karantene i ferien?

Dette skal vurderes på lik linje som sykdom under ferieavvikling. Da vil du ha rett til å få det samme antall feriedager utsatt til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes raskest mulig etter at du er tilbake på jobb.

Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmekontor?

Helsemyndighetene har nylig anbefalt at virksomhetene legger til rette for at alle som kan benytte hjemmekontor får anledning til det. Det vil i utgangspunktet ikke være saklig grunn til å motsette seg en midlertidig ordning med hjemmekontor hvis reglene praktiseres likt for ansette som har mulighet til å jobbe hjemmefra.

Kan arbeidsgiver pålegge meg ferie eller avspasering i perioder med mindre arbeid?

Med mindre ferie eller avspasering allerede er avtalt kan ikke arbeidsgiver ensidig pålegge det dette. Du skal som hovedregel få beskjed om tidspunktet for ferieavviklingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien skal avvikles, hvis ikke særlige grunner er til hinder for det.

Econa er foreningen for studenter og høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem? Meld deg inn i dag!

Husk at du som medlem alltid kan sende oss en e-post på post@econa.no
eller ringe oss på 22 82 80 00 (hverdager fra 8-16) for generelle henvendelser.

Ønsker du juridisk rådgivning, bruk linken https://www.econa.no/juridisk-henvendelse