Arrangement Online Personlig utvikling/karriere

Alt du trenger å vite om permitteringer

Permitteringer var for ett år siden en problemstilling kun en liten andel av arbeidslivet var kjent med. At permitteringer er et relativt ukjent tema for mange kombinert med at arbeidsmiljøloven ikke regulerer når du kan bli permittert gjør temaet vanskelig for mange og det er ikke enkelt å finne gode svar på spørsmål.