Anita Roarsen (1957 - 2018)

Anita Roarsen gikk bort så altfor tidlig den 24. desember 2018, 61 år gammel.

Anita Roarsen

Anita ble utnevnt til Econas første kvinnelige æresmedlem på representantskapsmøtet på Losby Gods 26. oktober 2013. Som æresmedlemmer i Econa utnevnes personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak. Og Anita gjorde det på alle måter. Ved sitt store engasjement og brennende hjerte for Econa i over 30 år har hun bekledd de fleste verv i foreningen. I 1994 ble hun den første kvinnelige leder av Econas hovedstyre. Som lokalavdelingsleder, styremedlem, styreleder, konstituert adm.dir., medlem av valgkomiteen og ikke minst som representantskapsmedlem bidro hun aktivt til at Econa har levert i henhold til sine mål.

Anita var opprinnelig fra Bø i Vesterålen og var ferdig utdannet siviløkonom fra NHH i 1981 og statsautorisert revisor i 1983. Hun var ansatt og senere partner i Arthur Andersen i 15 år før hun de påfølgende 15 år bekledde en rekke økonomidirektørstillinger i store norske selskaper. I 2010 gikk hun inn som konstituert administrerende direktør i Econa og ledet organisasjonen gjennom en utfordrende og spennende tid, som blant annet inneholdt navneskiftet fra Siviløkonomene til Econa. Ved sin død var Anita ikke bare æresmedlem, hun hadde også plass som valgt medlem av vårt representantskap.

Anita kommer til å bli savnet i Econa.