Anita Roarsen er første kvinnelige æresmedlem i Econa

På representantskapsmøtet på Losby Gods 25. og 26. oktober i år ble Anita Roarsen utnevt til æresmedlem i Econa.

Som æresmedlem utnevnes personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak. Og Anita har gjort det på alle måter. Som lokalavdelingsleder, styremedlem, styreleder, konstituert adm.dir., medlem av valgkomiteen og ikke minst som representantskapsmedlem har hun aktivt bidratt til at Econa har levert i henhold til sine mål.

Anita er opprinnelig fra Bø i Vesterålen og var ferdig utdannet siviløkonom fra NHH i 1981 og statsautorisert revisor i 1983. Hun var ansatt og senere partner i Arthur Andersen i 15 år før hun de påfølgende 15 bekledde en rekke økonomidirektørstillinger i store norske selskaper. I 2010 gikk hun inn som konstituert administrerende direktør i Econa og ledet organisasjonen gjennom en utfordrende og spennende tid, som blant annet inneholdt navneskiftet fra Siviløkonomene til Econa.

Iløpet av sin karriere har Anita hatt et imponerende antall tillitsverv i organisasjoner, hos arbeidsgiver, og eksterne personlige verv. I Econasammenheng har hun gjennom nærmere 30 år bekledd de fleste verv og tillitsfunksjoner, og sitter nå som representant for Oslo/Akershusavdelingen i Econas Representantskap.

Vi spør Anita om hennes erfaringer fra Econa:

roarsen7roarsen7Du som har bekledd de fleste verv i foreningen, hvilket har vært det mest spennende?

Vi ble i helgen enige om at det eneste vervet jeg ikke har hatt er KIA- ansvarlig. Dette vervet kunne jeg ikke hatt, så jeg håper Marius (K. Marius Engebredsen, red.adm) sitter lenge - da fortjener han i så fall æresmedlemskap.

Du er det første kvinnelige æresmedlem i foreningen. Var det på tide?

Tja - i ettertidens klare lys kan man kanskje si det - men, jeg fikk allikevel sjokk da jeg så det i sakspapirene. Jeg må innrømme at det falt et par tårer en sen onsdagskveld. All ære til min navnesøster (Anita Severinsen, red.adm) som nominerte meg.

Hvordan har kvinner fått en større plass i Econa i din periode? Har du noen tanker om det?

Absolutt - vi var ikke mange kvinner i begynnelsen, men nå er det hele snudd på hodet. Vi har hatt kvinnelige styremedlemmer, styreledere, daglige ledere etc. både sentralt og lokalt. Representantskapet er vel ca. 50/50 for tiden og hvis ikke gutta skjerper seg er de snart i mindretall! Hovedårsaken er antall kvinner på høyere utdanning - vi var vel ca. 15 prosent da jeg gikk på NHH og nå er det 50 prosent.

Hva har vært det viktigste i din tid i Econa?

Absolutt tiden som styreformann - det var før det ble styreleder!  Men, vi hadde det sabla gøy i Osloavdelingen også - spesielt da vi planla og gjennomførte 50-årsjubileet. Da kom det forslag på møtet om å omdøpe formann til styreleder og da foreslo vi president! Det tok mange år før forslaget kom opp igjen.

Hvorfor er det viktig å tilhøre en interesse- og arbeidstakerorganisasjon som Econa?

Det er svært viktig både på den faglige siden, men også den interessefaglige siden. Det er ikke få medlemmer juridisk avdeling har hjulpet i årenes løp, og flere tror jeg det vil bli. Det er også viktig å få frem at man jobber sammen med personer som er på forskjellige stadier i karrieren - fra studenter til administrerende direktører. Det holder de øverste på "jorda"!

Econa går inn i et jubileumsår. Hvorfor skal vi feire 75 år?

Nettopp fordi vi har vært her i 75 år - hadde vi ikke vært til nytte hadde vi vært avlivet for lenge siden! Det er også lenge siden dette var en gutteklubb.

Hva bør være det viktigste for foreningen i 2014 og i årene fremover?

Vi skal fortsette med de tingene vi har lyktes med - fag, interesseavdelingen og medlemsfordeler. Dog tror jeg ikke det siste er det viktigste.

Econa gratulerer Anita så mye med utnevnelsen og takker for engasjementet!