Magma topp logo Til forsiden Econa

Ann Karin Tennås Holmen

Ann Karin Tennås Holmen er ph.d. (administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB 2011) og forsk­nings­sjef ved IRIS. I sin forsk­ning har Holmen særlig fokusert på styring av og ledelse i norske kommuner. Videre har politikk og virkemidler for endring i offentlig sektor stått sentralt i hennes publikasjoner.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS