Magma topp logo Til forsiden Econa

Anne Mette Ødegård

Anne Mette Ødegård er statsviter og forsker ved Fafo. Hennes viktigste arbeidsområder er konsekvenser av arbeidsinnvandring for det norske arbeidsmarkedet, samt ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS