Magma topp logo Til forsiden Econa

Anne Swanberg

Anne Swanberg er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en doktorgrad i individuelle forskjeller i læring. Hun jobber med nye undervisningsformer og ny teknologi ved LearningLab, Handelshøyskolen BI, som er BIs kompetansesenter for undervisning, læring og IKT. Hun leder også Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring i høyere utdanning, og er direktør for den internasjonale sertifiseringsordningen for online-kurs EOCCS.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS