Magma topp logo Til forsiden Econa

Annita Fjuk

Annita Fjuk har doktorgrad fra UiO innen e-læring. Hun jobber i DigitalNorway Toppindustrisenteret med ulike programmer og tjenester spesielt rettet mot styrer og ledere, med ansvar for å bygge gode relasjoner mellom akademia og næringsliv. Tidligere har hun jobbet i Telenor med å bygge opp «design thinking, og satt samtidig i ledergruppen for Center for Service Innovation, og bygget opp design thinking som forskningsområde sammen med industripartnere, kunnskapspartnere og forskningsmiljøer.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS