Arrangement

Arbeidslivets spilleregler - en innføring i arbeidsrett

Econa UiS inviterer alle medlemmer til et foredrag om arbeidslivets spilleregler. Vi skal gå igjennom arbeidsretten og gi deg ulike problemstillinger som kan vente deg når du skal inn i ny jobb.