Arrangement

Arbeidsmiljø og - konflikter; Når og hvordan blir dette styrets ansvar, og hvilke tiltak bør styret iverksette?

Hva gjør styret når det blir "krig" på arbeidsplassen, for eksempel mellom daglig leder og de ansatte, eller når bedriften ikke følger opp forventede forpliktelser i egne rekker eller hos underleverandører?