Arbeidspsykologiske tester

Mennesker har ulik personlighet, og disse forskjellene har betydning for hvordan vi handler og oppfattes av andre. Ikke minst i arbeidslivet påvirker personlighet atferden og setter rammer for en persons styrker og svakheter. Uavhengig av arbeidsplass eller arbeidsoppgaver påvirker personligheten hvordan man ser på seg selv og andre, hvordan andre oppfatter deg og hvordan man fungerer, trives og presterer.

Preferansetest

Myers Briggs Typeindikator (MBTI ) bygger på Jungs typeteori om at mennesker har forskjellige preferanser for hvordan vi henter energi, prosesserer informasjon, fatter beslutninger og organiserer jobben og livet vårt. En MBTI test og tilbakelesing vil bevisstgjøre deg på hvilke hovedpreferanser du har for disse dimensjonene. Mange medlemmer opplever at dette er en nyttig øvelse å gjøre når de jobber med egen karriereutvikling.

MBTI gir deg selvsagt ikke noen fasit på hvem du er, men det et nyttig verktøy for å bevisstgjøring av egne preferanser og gir deg terminologi og et rammeverk du kan bruke når du skal vurdere om en nytt prosjekt, en ny jobb eller karrierevei er i henhold til dine grunnpreferanser. En tilbakelesing gir deg også en terminologi for bedre å formidle hvem du er og hvordan du liker å jobbe i ulike karrieresituasjoner som f.eks lederutvikling og jobbsøkerprosesser.

Econa tilbyr to varianter av MBTI til kostpris (lisensavgift) til medlemmer.

MBTI1består av online test + 1 time tilbakelesing av en sertifisert tilbakeleser. Se her for eksempelrapport MBTI1.
Pris: 500 kr. Rapporten er tilgjengelig på norsk.

MBTI2 består av online test + ca 1,5 timer tilbakelesing av sertifisert tilbakeleser. Se her for eksempelrapport på MBT2.
Rapport er tilgjengelig på engelsk eller dansk.

Hvordan benytte seg av tilbudet

Send en forespørsel her hvor du beskriver bakgrunnen for at du ønsker å gjennomføre preferansetesten, årsakene kan variere:

  • Ny i jobben
  • Ønsker om karriereskifte,
  • Omstilling/omorganisering internt i bedriften,
  • Ditt forhold til kollegaer eller nærmeste leder,
  • Kunnskap om gruppedynamikk,
  • Videreutdanning,
  • Håndtering av stress eller balansen mellom arbeid og privatliv.

Om du vil ha en eller flere andre rapporter kan du si i fra når du sender forespørselen. 

Tilbudet gjelder medlemmer med et ordinært medlemskap eller de av våre medlemmer som studerer på siste år master.