Arendalsuka 2019

Også i 2019 vil Econa være på Arendalsuka. I år tar vi steget bort fra debatter og inn i en ny arrangementsform, nemlig workshops hvor formålet er kunnskapsinnhenting på tema som hovedstyret har vedtatt. Det vil være representanter fra Econa til stede under hele Arendalsuka.

Vi kan bidra med debattanter, eksperter og analyser til ditt arrangement - sjekk ut våre bidragsyrere her. Vi har ansatte og tillitsvalgte som er særlig kompetente på problemstillinger rundt disse temaene:

  • Kvinner og toppledelse
  • Etter- og videreutdanning
  • Undervisning i personlig økonomi i ungdomsskole
  • Varsling
  • Arbeidsrett
  • Seniorpolitikk
  • Arbeidstid
  • Nedbemanninger/omorganiseringer
  • Sluttpakker

Ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Gry Ljøterud gry@econa.no om du ønsker deg noen av våre ansatte eller tillitsvalgte inn i deres debatter.

Har dere spørsmål rundt Econas deltakelse på Arendalsuka kan du kontakte avdelingsleder for fag og samfunnspolitikk Maria Østerhus Lobo på mail maria@econa.no eller telefon 90910386.

Her er Econas arrangementer i Arendal:

Hvordan få flere kvinnelige toppledere?

Vi arrangerer en workshop rundt problematikken kvinner og toppledelse. Vår medlemsmasse speiler befolkningen for øvrig. Det er for få kvinnelige toppledere. Vi gjør noe med problemstillingen gjennom å invitere til interaktiv workshop med korte foredrag, diskusjoner og avstemminger.Mer informasjon om arrangementet finner du her. Workshopen avholdes i Arendals gamle rådhus.

Workshop: Kvinner og toppledelse

Arendals gamle rådhus – Festiviteten
Torsdag 15.8.19 klokken 15.00-17.00

Livslang læring. Hvordan få det til?

Workshop: Etter- og videreutdanning

Sted, tid og konsept er enda ikke fastsatt.

Penge- og nettvett for unge

Vet du hvilke regler som gjelder for deling av bilder på nett? Eller hvordan du unngår du å bruke mer penger enn det du har? Juristforbundet og Econa gir gode råd om hvordan du som ung kan ta smarte valg.

Målet med dette arrangementet er å gi ungdomsskoleelever en morsom og nyttig innføring i to viktige temaer som har stor betydning for livsmestringen nå – og i framtiden. Vi gjentar suksessen fra i fjor, da over 200 elever kom til timen, under Arendalsuka Ung.

Undervisningtime: Økonomiglede

Arendal bibliotek, 2. etg.
Fredag 16.8. kl 10-10.45