Arrangement Årsmøte

Arendalsuka: Hvem har definisjonsmakten i varslingssaker?

Metoo-sakene har synliggjort et stor gap mellom liv og lære i både bedrifter og andre typer organisasjoner når det gjelder varsling. Hvordan sikrer man at kart og terreng stemmer – at alle i en organisasjon vet at det nytter å varsle om uregelmessigheter og at et varsel blir tatt på alvor og håndtert på en konstruktiv måte? Har den siste tidens store trakasseringssaker gjort at maktbalansen har forskjøvet seg?