Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan utnevnes personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak. Æresmedlemmer utnevnes av representantskapet.

Anders Meyer Johnsen2

Anders Meyer Johnsen (1890 – 1967)

Adm. Dir Joh. Petersen, Kløverhuset, 1940 – 1963. En av de drivende krefter bak opprettelsen av Norges Handelshøyskole. Styremedlem i Foreningen For Norges Handelshøyskole og medlem av høyskolens Råd. Ble utnevnte til æresmedlem på Landsmøtet 1946 på grunn av sin aldri sviktende interesse for studentenes ve og vel og foreningens virksomhet.

Foto: NHH

Ingvar Wedervang portrett

Professor Ingvar Wedervang (1891 – 1961)

Rektor på NHH i perioden 1937 – 1942 og 1945 – 1956. Ble utnevnt til æresmedlem på Landsmøtet 1952 for sin store interesse for foreningens virksomhet.

Foto: NHH


Eilif W Paulson

Professor Eilif W. Paulson (1892 – 1967)

Rektor på NHH i periodene 10.08.1942 - 28.08.1942, mai 1945 – 31.10.1945, 1.1.1957 – 31.12. 1957. Ble utnevnt til æresmedlem på Landsmøtet 1960 for sin store interesse for foreningens virksomhet.

Foto: NHH


Rolf Waaler

Professor Rolf Waaler (1898 – 2000)

Rektor på NHH i perioden 1958-1963. Ble utnevnt til æresmedlem ”som en honnør til rektor for hans fortjenester overfor Norges Handelshøyskole og Norske Siviløkonomers Forening” på Landsmøtet i 1960. Waaler var en pådriver i arbeidet med reisingen av det nye høyskolebygget og var opptatt av etter- og videreutdanning for siviløkonomer.

Foto: NHH

image0-8

Generalsekretær Nils Tanderø (1913 - 1994)

Generalsekretær i foreningen i perioden 1946 – 1974. Disponent for Bedriftsøkonomens Forlag A/S i samme periode. Ble utnevnt til æresmedlem på Landsmøtet 1977 for sitt grunnleggende arbeid for foreningen som den første generalsekretær.
Edgar Johannesen


Direktør Edgar Johannsen (1916 - 2006)

Medstifter, styremedlem og viseformann. Aktiv i faglig virksomhet gjennom 50 år. Leder av Tema Skatt fra 1952 til 1989. Ble utnevnt til æresmedlem i foreningen på Landsmøtet 1979 for sin store innsats for foreningen.Erik Skindlo

Erik Skindlo (1933 - 2018)

Ble utnevnt til æresmedlem på Landsmøtet 1998 på bakgrunn av sitt mangeårige virke som lokalavdelingsleder i Aust-Agder og fullmaktskomiteen på Landsmøtet.

Æresmedlem_Gulli

Ole Chr. Gulli (1940 - )

Styremedlem, styreleder i Osloavdelingen. Foreningens formann 1976-1979, initiativtaker til kurs og konferansevirksomheten i foreningen. Mangeårig medlem av fagstyret, ordstyrer på 14 Landsmøter fra 1980 til 1994. Gulli ble utnevnt til æresmedlem på Landsmøtet 2001.
Ajour 606 Nytt æresmedlem_Penne

Jan B. Penne (1954 - )

Jan B. Penne ble foreningens første utdanningsleder i 1981. Siden har han innehatt verv som leder og medlem av fagutvalg finans, har deltatt i en rekke komiteer og utvalg, har vært formann i Oslo-avdelingen, formann i hovedstyret, leder i valgkomiteen, medlem av representantskapet og ordstyrer i representantskapet. Penne ble utnevnt til æresmedlem på Representantskapsmøtet høsten 2006.


roarsen7roarsen7roarsen7Anita Roarsen (1957 - 2018)

På representantskapsmøtet på Losby Gods 26. oktober 2013 ble Anita Roarsen utnevt til første kvinnelige æresmedlem i Econa. Anita har vært lokalavdelingsleder, styremedlem, styreleder, konstituert adm.dir., medlem av valgkomiteen og representantskapsmedlem.


Gunnar A Dahl

Gunnar A. Dahl (1949 - )

Gunnar A. Dahl har vært medlem av Econa i over 40 år, og aktiv i forening i 30 av disse. Han har vært medlem av hovedstyret og ansvarlig for den faglige utviklingen, siden midten av 80- tallet. I tillegg har Dahl vært formann i vurderingskomiteen og leder av Etikkutvalget frem til 2012. Han blir tildelt æresmedlemsprisen for sitt brennende engasjement og hans betydelige faglige tyngde som har kommet godt til nytte for foreningen. Han ble utnevnt til æresmedlem på representantskapsmøtet høsten 2014 i Oslo.

eilertsen

Hanne Kirsti Eilertsen (1959 - )

Hanne Kirsti Eilertsen har vært aktiv i Econa gjennom mange år og var en viktig drivkraft bak fornyelsen av den gamle Siviløkonomforeningen for 10 år siden. Hun er en dyktig leder og strateg, og er aktiv i Troms og Finnmark- avdelingen blant annet som nestleder og leder for Skattekonferansen i Tromsø. Eilertsen har også vært styreleder for Nordiske Civiløkonom Frobund i to år og CIADEC’s president i to år. Hun ble utnevnt til æresmedlem på representantskapsmøtet høsten 2014 i Oslo.

Erik Aspden Schyberg

Erik Schyberg (1945 - )

Schyberg har vært medlem av Econa siden 1971, og vært styreleder for Econa Buskerud og Econas hovedstyre. Schyberg er et engasjert og aktivt medlem, og har sittet i både Etikkutvalget og Mangfoldsutvalget. Schyberg er en viktig ambassadør for Econa både internt og eksternt. Han ble utnevnt til æresmedlem på representantskapsmøtet høsten 2014 i Oslo.

Turid Solvang

Turid Elisabeth Solvang (1961 - )

Turid Elisabeth Solvang har et engasjement til etterfølgelse, og har vært aktiv i foreningen i en årrekke. Hun har hatt mange ulike verv, blant annet i Econa KAN, Nordiska Civilekonomers Forening, Econa og Siviløkonomenes Informasjons Service. Hun var konstituert administrerende direktør for Econa i 2008, og ledet også forprosjektet til jubileumsfeiringen. Hun etablerte Studentrådet i 1989, en viktig milepæl for Econa. Hun ble utnevnt til æresmedlem på representantskapsmøtet høsten 2014 i Oslo.