Magma topp logo Til forsiden Econa

Arne Seglem Larsen

Arne Seglem Larsen er Personaldirektør i Laerdal Medical. Han har vært med i konsernledelsen fra 2017. Arne er spesielt interessert i å forstå hvordan organisasjonens mission og strategi kan virke som inspirasjon og rettesnor, samt bidra til at den enkelte medarbeider kan prioritere egne oppgaver. Arne har en MBA i Strategisk ledelse ved Norges Handelshøyskole, NHH og en Cand.Mag grad i organisasjon og ledelse fra Universitetet i Stavanger.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS