Magma topp logo Til forsiden Econa

Arnt Ove Hopland

Arnt Ove Hopland er førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer bedriftsbeskatning, kommuneøkonomi og eiendomsforvaltning. Hopland har doktorgrad fra NTNU i 2012 og har hatt forskningsopphold ved ETH Zürich. Han er medlem av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS