Arrangement Årsmøte

Årsmøte 2021 Econa Oslo/Akershus

Styret i Econa Oslo Akershus ønsker deg hjertelig velkommen til årsmøtet hvor styret oppsummerer året og hvor valg av nytt styre 2021/2022 og valgkomité avholdes. Saker som medlemmer ønsker at årsmøte skal behandle sendes til styreleder Harald Grytten (harald.gytten@gmail.com) senest 3. mars 2021.