Arrangement Årsmøte STUDENT

Årsmøte 2021 Econa UIS

Ønsker velkommen til Econa UiS årsmøte 14. April kl 18:00. Her kan alle medlemmer delta for å høre styrets årsberetning, samt bli med i valget av nytt styre. Alle Econa-medlemmer har stemmerett. På grunn av koronasituasjonen vil årsmøtet bli holdt over Zoom.